Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ENERJİ ÇALAN İNSANLARIN TEKNİKLERİ


ENERJİ ÇALAN İNSANLARIN TEKNİKLERİ konusu, PARAPSİKOLOJİ GENEL forumunda tartışılıyor.
#1
Enerji çalma, belli düzeyde kişisel bilince sahip varlıkların, kendileri dışındaki varlıklardan izinsiz enerji çekmesi olayıdır.Burada enerji olarak bahsedilen, maddi aura ve çakra enerjisi olabildiği gibi elemental enerjiler yada eril/dişil güçler de olabilir. Teorik olarak her varlık seviyesinde ve boyutunda varolan değişik fazdaki enerjiler çalınabilir, elbette kurallarını bilmediğimiz boyutlar hakkında bu söylediklerimiz sadece birer spekülasyon.Henüz bilmediğimiz birşeyi açıklayamayacağımız üzere, biz bu dökümanda sadece çevremizdeki maddelerden ve insanlardan enerji çalmayı açıklayacağız.

Enerji çalmak nasıl işler ve etkileri nelerdir?

Enerji çalmak varlığın yasalarına göre işler. Elbette yasaları tam olarak bildiğimizi veya açıklayabildiğimizi iddia etmiyoruz fakat istek ve alım arasında bir ilişkinin varlığı açıktır. Birşey uygun şekilde imajine edilir,istenir ve duygusal anlamda hissedilirse, şey gerçekleşecektir. Bu yaklaşım okült çalışmalar yapanlara, majisyenlere, enerji çalışmalarında bulunanlara vb. tanıdık bir yaklaşımdır. İstek ile isteğin gerçekleşmesi
arasındaki ilişkiyi bir üst yasa olarak kabul edersek enerji çalmanın işleyişini açıklayabilecek altyapıya sahip oluruz. İşleyişi kısaca açıklayalım: örneğin Reiki çalışmalarında, evrensel olduğu kabul edilen bir enerjinin şahıslar tarafından kanallıkla diğer insanlara yollandığı imgelenir. Bu imgelemenin sonuçları hayli başarılıdır denebilir. Büyücülük çalışmaları denilebilecek bazı çalışmalarda ise, şahıs bir olayı yada kişiyi kendi isteği doğrultusunda manipüle eder. Burada kendi enerjisini o kişiye manipülasyon amacıyla yönlendirmiştir. 

Burada da mantık aynı olmasa da benzerdir. Basit büyücülük çalışmalarında çevreden ve evrenden enerji alınıp kanalize edilmez, şahıs kendi kişisel enerjisini kullanır. Enerji hedefe varırsa, imajinasyon ile kodlanmış ve duygusal yükle şarj edilmiş görevini icra eder. Şimdi şu "enerjinin imajinasyon ile hedefe yollanması" kısmını ele alalım. Bu Reiki'de de, sıradan ve hatta bazı yüksek maji çalışmalarında da ortaktır, enerji çalışmalarının özüdür. Enerjinin imajinasyon ile hedefe yollanması mümkünse, tersini, yani enerjinin imajinasyon ile bize doğru çekilmesi de mümkündür. Enerji çalmanın tekniğinin özü budur. Enerji çalan kişinin, çaldığı enerjiye bağlı özelliklerinde fazlalaşma görülür. Örneğin, çevresindeki insanların Ajna çakrasından enerji çalan birinin 3. gözünde varolan enerji çok yükselecektir. 

Sakral çakradan çalınan enerji insana büyük canlılık verecektir. Elemental enerjileri düşündüğümüzde, su enerjisini bolca çeken bir insanda dinginlik fazlalaşacaktır. Akaşik yada ruhsal enerjiyi çalan kişi bundan kendisine ekstra fayda sağlayabilir. Enerjisi çalınan insanda, çalınan enerjisi nispetinde eksiklik durumu yaşanır. Çoğu zaman çalınan enerjiyi metabolizma geri kazanır. Enerjisi çalınan olay kurbanlarında, astraldaki enerji asalağı varlıklarla etkileşimde görülen kendine gelememe durumu gözlenmez. Taç çakrasından enerji çalınan kişi bu çakrayla alakalı konularda eksiklik yaşar. Sakral çakrasından enerji çalınan kişi halsizleşir ve güçten düşer. Boğaz çakrasından enerji çalınan kişi diğer insanlarla konuşma ve etkileşime girme istencini ya kaybeder yada negatif etkileşim üretmeye başlar.


Planet-Energy-Art2.jpg


Hangi amaçlarla enerji çalınır?

Aslına bakılırsa, enerji çalma teknikleri enerjiyi çalan şahsa fazla bir fayda sağlamaz. Enerjiyi çalmak için gerekli yoğunlaşma ile doğrudan evrenden çok daha yüksek enerjiler çekilebilir. Bu durumda, enerji çalmanın amaçlarını başka şeylerde aramak gerekir. Genellikle enerji çalmanın kullanım alanı, bazı insanların enerji seviyelerine çoğunlukla sert bir etki amacıyla müdahalede bulunmak istenmesidir. Örneğin, çalıştığınız işyerinde ne kadar uğraşsanız da sizden çok daha fazla çalışan ve sizi yerinizden ettirecek genç bir çalışan vardır, bu durumda azmini ve enerjisini kırmak isteyebilirsiniz. Hergün çok kısa süreli enerji çalımı operasyonlarıyla bu çalışan aynı performansı gösterememeye başlayacak ve rakibiniz olmaktan çıkacaktır. 

Bir başka misal de karşı cinsten etkilendiğiniz birini elde etme çabanızda bir rakibinizin çıkmasıdır. Cazibe veren seksüel tabanlı enerjileri ile kalp çakrası enerjilerini çaldığınız rakibiniz artık rakibiniz olamayacaktır. Sevmediğiniz insanların hayatta başarısız olmaları amacı ile de kullanılabilecek çalışmalardır. Enerji çalmak, tartışmalarda üste çıkmanıza da yarayabilir. İlgi ve bilincin birşeye yönlenmesi, enerjiyi o şeye akıtmak olduğundan dolayı, enerjisini çaldığınız kişilerde kendiniz hakkında büyük ilgi uyandırabilirsiniz, bu da olası kullanım alanlarından biridir.

Enerji çalmak etik midir?
Evrensel sisteme faydası ve zararı nedir?

Enerji çalmanın doğruluğu ve yanlışlığı hakkında nesnel bir yorum getirilemez. Hayvanları kesip öldüren ve yiyen bir ırkın çocuklarıyız ve bazı insanların maddi emek vasıtasıyla diğer insanlardan düzenli olarak yüksek enerji çaldıkları bir sistemde yaşıyoruz. Bu sistem neredeyse hiçbir anlamda eşit bir sistem değildir. Kurbanın ve enerjiyi hasat edenin bakış açıları çok farklı sonuçlar verebilir, bu sonuçların arasındaki değişik her bir sonucun sebepleri de başka başka olacaktır. Kimi zaman, içinde bulunulan sistemin özelliklerini doğru okuyamama, olmayan bir adalete inanma gibi durumlar sonucu etkiler. Kısacası, enerji çalmanın etik olup olmadığı kişinin kendi moral değerlerine bağlıdır. Evrensel açıdan baktığımızda, varlığın yasaları ile "yapılabilir" olan hiçbir şeyin evrensel sistemi etkilemeyeceğini düşünmek bir açıdan doğrudur, mümkün olan herşey sistem içinde bir çeşit dengelenme sürecinde görünmektedir. 

Yine de, evrensel sistemde görülen eril ve dişil yönlere göre anlamlandırmaya çalıştığımızda, yukarıda verdiğimiz amaçlar ile yapılmış olan bir enerji çalma eylemi, sistemin dişil yönüne daha yatkın görünmektedir. Dişil yöne daha yatkın olmanın kişiye bazı kesin etkileri olacaktır, fakat bu etkiler, kişinin moral değerleriyle uyumsuz olamayacağı için -keza uyumsuz olduğu durumlarda kişi bu eylemi genellikle yapmamayı yeğler- kişi açısından pek bir sorun teşkil etmeyecektir denebilir, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur, tencerenin de kapağın da memnuniyeti varsayılır. Enerji çalmanın faydası da zararı da enerji çalma eylemine dahil olanlaradır, evrensel anlamda etik bir kural söylemek zordur, yalnızca kişisel moral değerlerden bahsedilebilir.

Enerji Çalma Teknikleri

Enerji çalmak üç farklı seviyede yapılır. Fiziksel temas ile yapılanı en etkili olandır. Aynı ortamda bulunulankişilerden yapılanı da fiziksel temasa yakın bir etkidedir. En zoru uzaktan yapılan enerji çalma operasyonlarıdır. Kural olarak, enerji çalışmalarında en kolay yapılan çalışma, bize gönderilen bir enerjiyi teslim almaktır. Bunun için kendimizi enerji gönderene açmamız yeterli olur. Enerji yollamak, enerji almaktan daha zordur. Karşımızdaki kişiye vericilik alıcılıktan daha fazla yoğunlaşma gerektirir. Enerji vericisi ve alıcısı olmaktan daha zor olanı enerjiyi çalan olmaktır. İstek dışı zorla alınan enerji, yöntemlere bir miktar aşinalığı gerçekten gerektirecektir. Bu durumda, en basit enerji transferi olayını deneyimlemek, fiziksel temas ile yapılan bir transferde enerjiyi alan kişi olmaktır, bunu sanırım herkes yapabilir. En zor rol ise, uzaktan yapılan bir enerji çalma operasyonunda enerjiyi çalan kişi olmaktır, bunu yapabilen kişiler gerçekten usta insanlardır.

Enerji Çalma Pratikleri

Kurbana fiziksel temas içeren teknik ilk yoldur ve en kolay enerji çalma tekniğidir. Bazı bölgelerde avuç içinin tamamı ve bazı bölgelerde bir yada birkaç parmak ucu, kurbanın vücudundaki hedef bölgeye temas ettirilerek kullanılır. Karşıt enerji kutupları arasında her zaman enerji akışı kolaylaşacağı için temas edilecek bölgeler seçilirken manyetik özelliklere dikkat edilir. Vücudunuzun sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatiftir. Alın, boyun, göğüs mide ve karın pozitif; bunların tam arkası yani başınızın arkası, enseniz, sırtınız, beliniz ve kuyruk sokumunuza kadar olan bölgeniz negatiftir. Başınızın tepe kısmı ile bacaklarınızın arası nötrdür. Solaklarda ise bu kutupsallaşma tam tersidir. Her iki elini kullananlarda ise kutupsallaşma sabit değildir. Sağ elinizi kullanan biriyseniz, sağ elinizin kutbu pozitif olacaktır, bu durumda negatif bölgelerden enerji çekerken sağ elinizi kullanacaksınız demek olur. Pozitif bölgelerden enerji çalmak için de sol elinizi kullanırsınız. Elbette bu durum enerjiyi çalan ve enerjisi çalınanda kutup farklılıkları varsa içinde bulunulan duruma uyarlanması gereken bir hesaptır. Alın bölgesi enerjileri pozitiftir, bu durumda alın bölgesinden enerji çalmak için kaşların arasının biraz üstüne sol elden bir parmak, ve kurbanın alnının bize göre sol kısmında kalan herhangi bir yerine de yine aynı elimizden diğer bir parmakla temas etmek fiziksel temas konusunda yeterli olacaktır.

 Benzer şekilde boğaz çakrasından da enerji çalınabilir. Karın altı ve üstündeki çakralardan enerji çalmak için sol elimizi yaslamamız uygun olabilir. Sırt, kafa arkası veya bel kısmına arka taraftan elimizi koyduğumuz durumlarda sağ elimizi kullanmamız daha doğru olacaktır. Elleri yerleştirme pozisyonları hakkında Reiki kaynaklarından yararlanılabilir. Enerji çalma işlemi, kurbanın çalınacak enerjisinin bölgesinden çıkan bir sisin veya dumanın bize akmasını imajine etmekle olur. Bu dumanın rengi, çalınan enerjinin niteliğine göre uygun şekilde imajine edilmelidir. Sakral çakradan çalınan enerjiyi imajine ederken, sakral çakranın enerjisinin rengi olan turuncu renkte bir dumanın o bölgeden çıktığı ve bize aktığı imajine edilmelidir. Fiziksel temasla olan enerji çalma işleminde, turuncu gaz kurbanın sakral çakrasından doğruca elimize geçecektir. Kendimizi enerji mıknatısı gibi hissetmemiz, sanki çevremizdeki herşey bize bakıyor, bizi gizlice gözetliyormuş gibi hissetmemiz işi kolaylaştıracaktır. Diğer tekniklerde de durum buna benzerdir. Aynı ortamda bulunulan birinden enerji çalmadan önce kurbanın hedef bölgesine bir süre konsantre olunur. Sonrasında istenirse gözler kapatılır ve kurbanın gözümüze kestirdiğimiz bölgesinden renkli dumanın çıktığını ve bize aktığını görür ve hissederiz. İşlem bu kadardır. 

Fiziksel temas içeren teknik ile yakın mesafeden gerçekleştirilen ikinci teknikte kurbanın sağında, solunda yada çaprazında durmak gibi özellikle seçilen pozisyonlar, çalınan enerjiye göre etkiyi artırabilirler. Uzaktan enerji çalmak daha zordur. Sistemlerini geliştiren bazı insanlar, akaşa enerjisi ile kurbanın enerjisini boyutsuz düzlemde ve uzaklıklar bahis konusu olmadan kendilerine taşımayı bulmuşlardır. Akaşa üzerinden programlanmış eylemlerin nasıl yaptırılacağı zor bir konudur. Elemental enerjilerle yapılan çalışmalarda konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkündür, yine de kişi kendisi her tür enerjiyi imajinasyon ve telkin ile programlamayı denemelidir. Kurban üzerinde uzak mesafeden çalışırken kurbana ait bir fotoğraf veya kişisel bir eşya imajinasyonu ve hissiyatı kuvvetlendirme açısından çok işe yarayabilir. Unutulmamalı ki, enerji çalma işlemi, ancak evrensel enerjileri kendimize çekmeyi bilmiyorsak veya olağandışı bir sebeple çekemiyorsak bize enerjisel anlamda bir fayda sağlayabilirler. Bu teknikler esas amacı kurbana zarar vermek olan tekniklerdir.

BURADA YAZILAN TÜM TEKNİKLER VE ANLATIMLAR ALINTIDIR NASIL BİR KUYUMCU SOYULDUĞUNDA HABER BÜLTENLERİNDE EN İNCE AYRINTILARINA KADAR SOYULMA AŞAMASINI BİR ÖĞRETİCİ GİBİ ANLATILIYORSA AYNI ŞEKİLDE  AMAÇ BUDUR.

Cevapla
#2
Zaten en büyük enerjı evren değil mi nefeslerimiz ile bunu kolaylıkla yapabilmek varken bence bu olaylar kişinin hakkına taciz olur! Ve okurken bile etkilendim...
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Psişik Güç Çeşitleri ve Kullanma Teknikleri EvrimBilge 0 13,854 23-09-2017, Saat: 22:03
Son Yorum: EvrimBilge
  Durugörü Nedir ? Durugörü Teknikleri LouisJ 0 2,208 30-08-2017, Saat: 02:59
Son Yorum: LouisJ

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi