Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Enochian-Melek dili- ENOKYAN


Enochian-Melek dili- ENOKYAN konusu, MELEK MESAJLARI forumunda tartışılıyor.
#1
Exclamation 
Enokyan Maji sistemi, 1580’li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistem onlara (teorik olarak) bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edilmişti. (Tabii ki her ikisi de dindar veya en azından inançlı Hıristiyan olduklarından) bu varlıkları melek diye tanımladılar. Bu sistem, böyle kısa bir mektupta anlatmak için fazla kapsamlıdır. Hatta, Dee ve Kelley’nin sandıklarından çok daha kapsamlı (örneğin, Büyük Elemanlar Tablosu evrenin altı boyutlu bir şemasıdır. Dee ve Kelley’nin bunu idrak ettiklerini hiç sanmıyorum. Üç boyutun ötesini içerecek geometrik çalışmaların o devirlerde geliştiğini zannetmiyorum). Son asrın sonlarında, bazı Golden Dawn (Altın Şafak Cemiyeti) üyeleri tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapıldı (özellikle McGregor Mathers ve Aleister Crowley). Bu sistemin evren görüşü şöyledir, fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir (Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evrenini düşünürseniz - sanırım buna zaman benzeri hareket diyorlar- iyi bir benzetme olur.) Hiperküre elemanlara ve alt elemanlara bölünmüştür (Golden Dawn revizyonunda harfleri ve başka sembolik sistemleri içine yerleştirdiler), bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli veya genel olabiliyor.


Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (çağrı veya anahtar) verdiler. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri vs.. gibi oldukça yaygın Rönesans maji unsurları da vardır.

Crowley ve Neuberg’in mükemmel “Vision and the Voice” (“Vizyon ve Ses”) çalışma dizilerinde sabit yıldızları açık bir şekilde Enokyan alfabesinin harflerine ve diğer şeylere iliştirilmişti. Bu çalışma “Otuz Aethyr”de (Şuur Alanları) gezileri içerir. Bu Aethyr’ler, ortasında söz konusu kürenin (evreni temsil eden “Büyük Elemanlar Tablosu”) bulunan iç içe yerleşik bir dizi küre (hiperküreler) olarak düşünülebilir.
Enoch alfabesi kelimelerin aynı kabaladaki Dal dili gibi tireşimler ve fonetik üzerine kurulu bir dil hatta bir çok kelime mantra şeklkinde okunduğu için sadece yazmakla işe yaradığı söylenilen uygulamaların gerçeklik payı şüpheli.
Okunuşu ve telefuz edilişi orjinal dilden latinceye çevrildiğinde bile anlamını yitiriyor zaten.Bu yüzden yuıkarıdaki uygulamada bir mantık hatası var .
Mesela 16. anahtarı ele alalım .
ls viuialprt salman blat ds acro odzi busd od bliorax balit dsin-si caosg lusdan Emod dsom od tli-ob drilpa geh uls MAD zilodarp ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD, hoath Iaida.

A = Eh

E = Ey

I = İi (İki tane yazdım çünkü İ uzatılarak okunacak)

O = Ov

U = Uu (Uzatıldığı için iki tane)

C = K (''Lache'' kelimesini İngiliz İngilizcesiyle okurken çıkan K sesi gibi yani Lak diye telaffuz ediliyor oradaki K gibi işte)

G = C (C nin ardında kısa bir İ harfi varmış gibi okunacak)

Q = K (Bu da C gibi ardında kısa İ harfi varmış gibi okunacak)

X = Ks yani bildiğimiz X

Y = Yi

Z = Zood (O harfi uzatılarak ve U harfine benzetilerek okunacak)(İngilizcedeki hayvanat bahçesi anlamındaki Zoo gibi telaffuz edilecek)


Örnek veriyorum aklınızda kalsın harfler yan yana gelince şaşırmayın:
Ci = Kii

Di = Dii

Ai = Eh-İi

Ao = Eh-Oo

Eh = Eh (Uzatmadan bir çırpıda okuyun,kısa)

Oi = Ov-İi (V vurgusuz)

Qu = Kvuu (V bastırılmadan vurgusuz geçilecek)

Diğerleri normal okunuyor.

Mesela orijinal metinde yazan ''ZACAR'' ı ele alalım. Z, zod diye okunuyor, A, eh diye okunuyor, C, k diye okunuyor, R ise normal. Ortaya çıkan ise Zodehkehr.

Viiuuiiehlprt böyle okuyacaksın .
Harflerin türkçe karşılıklarındaki farklılıklar yukarıda gerisi aynı.

A-uzun, vurgulu… “lah-di-dah” da olduğu gibi
a-kısa, vurgusuz… Fransızca’daki patte kelimesinin içindeki okunuşu gibi

B-genellikle İngilizcedeki “b” sesine benzemektedir ancak bir “m” harfi ve herhangi bir sessiz harf arasındaysa veya "m” harfinden sonra geliyorsa sessizdir.

b-“i” ve “e” den önce geliyorsa (ancak bir çok istisna vardır) “s” sesi verir.

C-Bazı istisnalar dışında “a”, “o”, "u” harflerinden önce geliyorsa “k” sesi verir.

CH- kelimenin sonunda yer alması gibi, bir çok pozisyonda genelde K sesi verir

D-genellikle tüm pozisyonlarda “d” sesidir

E-vurguluysa Fransızca “fee” kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise İngilizcedeki “bed” kelimesinin okunuşu gibidir.

F-Genellikle tüm pozisyonlarda "f” sesi gibi seslendirilir

G-“a”, “o”, “u” gibi seslilerden önce gelirse Türkçedeki “g” sesi gibi seslendirilir, “i” ve “e” seslilerinden önce ise İngilizce “g” harfinin okunuşu şeklinde seslendirilir (ci)

H-Genellikle tüm pozisyonlarda “h” sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonları hariç)

İ-vurgulu ise Fransızca “machine” kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa İngilizcedeki “bit” kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarında “ay”, “ey”, “oy” sesi verir. Eğer bu ses kelime başında ise ve bir sesliden önce gelen bir pozisyondaysa “y” sesi verir örn: Iad: Yad


K-genellikle “k” sesindedir

L-genellikle "l” sesindedir

M-genellikle “m” sesi verir

N-genellikle “n” sesi verir

O-eğer vurgulu ise Fransızca "mot" kelimesinde okunduğu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not" kelimesinde olduğu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.

P-Genellikle “p” sesindedir (ph kombinasyonu hariç)

PH- “f” sesi verir

Q-q harfi “kwa” olarak seslendirilir

QU- “kw” olarak seslendirilir (İngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)

R-İngilizcedeki “right” kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak söylenir.

S-genellikle “s” sesi verir.

SH- genellikle “ş” sesi verir.

T-“th” kombinasyonu haricinde bilinen “t” sesini verir

TH- İngilizce “thank” kelimesinin okunuşu gibi bir seslendirilişi vardır (yalnız burada dikkat edelim bu kelime acemi İngilizcesinde söylendiği bigi “tenk” değildir, dil iki dişin arasında gevşek olarak durur)

U-“uu” ya da “u” şeklinde seslendirilir. Eğer kelimenin ortasındaysa “yu” olarak seslendirilir. Eger bir sesliden önceyse ya da kelime sonunda ise, “v” ya da “w” sesi verir.

X- “ks” olarak seslendirilir

Z-bilinen “z” sesindedir.

ilerki bölümlerde vurgulanacaktır ancak şimdi söylemekte fayda var….Enochian dili, 21 karakterlidir, yukarıdaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazılır ( I ve Y, U ve V de olduğu gibi)

Yukarıdaki okunuş rehberini kullanarak, aşağıda, İlk Aethyr “LIL” in çağırma ritüelinin başlangıç bölümünü 16. yüzyılda kullanılan enochian dili ile kullanım şeklini veriyorum:
"Mádriaks di-es praf LIL kis miká-olz sánir ka-ózgo od físis balzízras yaida. Nonsa gohúlim: míkma adóyan mad, yá-od bliórb, soba o-áona kis lusíftias pirípsol, di-es abrása nonsf netá-ib ka-ozji, od tilb adfát dámploz ..."

Her şey gibi, Enochian dili de son 400 yılda ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modernize edilerek bu günün pratisyenleri için daha kolay bir yöntem verilmiştir. Aşağıdaki harf tablosu, bu modernizasyon çalışması içerisinde harflerin nasıl seslendirilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

HARF SESLENDİRMELERİ
A-Genellikle “ah”
B-Genellikle “beh”
C- Genellikle “keh”
D-Genellikle “deh”
E-Genellikle “eh”
F-Genellikle “feh”, bazı durumlarda “eff”
G-Genellikle “geh” ya da “ge”, bazı durumlarda “eg”
H-Genellikle “heh”
İ-Genellikle “Ee”
J-Genellikle “jeh”
K-Genellikle “keh”
L-Genellikle “leh”, Bazen “el”
M-Genellikle “meh”, bazen “em”
N-Genellikle “neh”, bazı durumlarda “en” “noo” ya da “nu”
O-Genellikle “oh”
P-Genellikle “peh”
Q-Genellikle “qeh” (yukarıda “q”nun okunuşuna bakınız), bazen “queh” yada “quah”
R-Genellikle “reh”, “rah”, bazen de “ar”
S-Genellikle “seh” bazen "ess"
T-Genellikle “teh”
U-Genellikle “ueh” (bkz. “u” nun seslendirilişi (yukarıdaki bölüm) )
V-Genellikle “veh”
W-Genellikle “weh” (çok nadiren kullanılan bir sestir)
X- Genellikle “ts”, Bazen de “sah”
Y-Genellikle “yeh”, bazı kelimelerde “Ee”
Z-Genellikle “zeh”, bazı kelimelerde “zod”, nadiren de “zoad”
Bu durumda yukaridaki metni okumak için önce fonotiği ve titreşim vurgulama etkisini bilmekde fayda var .Bu gibi diller sadece yazmakla iş görmüyor çünkü yüz yıllardır kelimelere yüklenen enerjilerin titreşimleri ile çalışılıyor.


enochian metinleri, doğaüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi “çağrı”lar içerdiğinden kelimelerin nasıl okunacağı ve seslendirilmesi gerektiği önemlidir. Çoğu majikal sistemde, metin içerisindeki seslendirme hataları potansiyel bir tehlike içerir. Aşağıdaki çalışma, John Dee’nin Enochian dilinin okunuşu üzerine bir çalışmadır.

Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. Ben de sizlere bu çalışmayı elimden geldiğince sadece Türkçe bilen birinin de anlayacağı biçimde vermeye çalışacağım. Umarım açıklayıcı olabilirim. John Dee “dg” için yumuşatılmış “g” sesini kullanmıştır (fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır) İngilizcedeki “gem” sözcüğü iyi bir örnektir (cem) diye okunur (açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulamalar yapmıştır. Çalışma içerisinde “ds” “di-es” olarak seslendirilir. Z harfi “zod” olarak seslendirilir ( İngilizce’de zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). İngilizce'de “u” harfi “yu” olarak seslendirildiğinden Yule (tr.okunuş:yul) kelimesini “ul” olarak yazmaktadır.

Bu bilgilerle birlikte, aşağıda Enochian dilinin nasıl seslendirildiği ile ilgili daha iyi bir fikre sahip olacaksınız.

Ortaya çıkan sonuç, enochian seslendirmesi, ilk başta görüldüğünden çok daha fazla İngiliz diline benzemekte olduğudur.HARF SESLENDİRMELERİ

A-uzun, vurgulu… “lah-di-dah” da olduğu gibi
a-kısa, vurgusuz… Fransızca’daki patte kelimesinin içindeki okunuşu gibi


B-genellikle İngilizcedeki “b” sesine benzemektedir ancak bir “m” harfi ve herhangi bir sessiz harf arasındaysa veya "m” harfinden sonra geliyorsa sessizdir.


b-“i” ve “e” den önce geliyorsa (ancak bir çok istisna vardır) “s” sesi verir.


C-Bazı istisnalar dışında “a”, “o”, "u” harflerinden önce geliyorsa “k” sesi verir.


CH- kelimenin sonunda yer alması gibi, bir çok pozisyonda genelde K sesi verir

D-genellikle tüm pozisyonlarda “d” sesidir

E-vurguluysa Fransızca “fee” kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise İngilizcedeki “bed” kelimesinin okunuşu gibidir.

F-Genellikle tüm pozisyonlarda "f” sesi gibi seslendirilir

G-“a”, “o”, “u” gibi seslilerden önce gelirse Türkçedeki “g” sesi gibi seslendirilir, “i” ve “e” seslilerinden önce ise İngilizce “g” harfinin okunuşu şeklinde seslendirilir (ci)

H-Genellikle tüm pozisyonlarda “h” sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonları hariç)

İ-vurgulu ise Fransızca “machine” kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa İngilizcedeki “bit” kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarında “ay”, “ey”, “oy” sesi verir. Eğer bu ses kelime başında ise ve bir sesliden önce gelen bir pozisyondaysa “y” sesi verir örn: Iad: Yad


K-genellikle “k” sesindedir

L-genellikle "l” sesindedir

M-genellikle “m” sesi verir

N-genellikle “n” sesi verir

O-eğer vurgulu ise Fransızca "mot" kelimesinde okunduğu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not" kelimesinde olduğu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.

P-Genellikle “p” sesindedir (ph kombinasyonu hariç)

PH- “f” sesi verir

Q-q harfi “kwa” olarak seslendirilir

QU- “kw” olarak seslendirilir (İngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)

R-İngilizcedeki “right” kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak söylenir.

S-genellikle “s” sesi verir.

SH- genellikle “ş” sesi verir.

T-“th” kombinasyonu haricinde bilinen “t” sesini verir

TH- İngilizce “thank” kelimesinin okunuşu gibi bir seslendirilişi vardır (yalnız burada dikkat edelim bu kelime acemi İngilizcesinde söylendiği bigi “tenk” değildir, dil iki dişin arasında gevşek olarak durur)

U-“uu” ya da “u” şeklinde seslendirilir. Eğer kelimenin ortasındaysa “yu” olarak seslendirilir. Eger bir sesliden önceyse ya da kelime sonunda ise, “v” ya da “w” sesi verir.

X- “ks” olarak seslendirilir

Z-bilinen “z” sesindedir.

ilerki bölümlerde vurgulanacaktır ancak şimdi söylemekte fayda var….Enochian dili, 21 karakterlidir, yukarıdaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazılır ( I ve Y, U ve V de olduğu gibi)

Yukarıdaki okunuş rehberini kullanarak, aşağıda, İlk Aethyr “LIL” in çağırma ritüelinin başlangıç bölümünü 16. yüzyılda kullanılan enochian dili ile kullanım şeklini veriyorum:
"Mádriaks di-es praf LIL kis miká-olz sánir ka-ózgo od físis balzízras yaida. Nonsa gohúlim: míkma adóyan mad, yá-od bliórb, soba o-áona kis lusíftias pirípsol, di-es abrása nonsf netá-ib ka-ozji, od tilb adfát dámploz ..."


Her şey gibi, Enochian dili de son 400 yılda ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modernize edilerek bu günün pratisyenleri için daha kolay bir yöntem verilmiştir. Aşağıdaki harf tablosu, bu modernizasyon çalışması içerisinde harflerin nasıl seslendirilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

HARF SESLENDİRMELERİ


A-Genellikle “ah”
B-Genellikle “beh”
C- Genellikle “keh”
D-Genellikle “deh”
E-Genellikle “eh”
F-Genellikle “feh”, bazı durumlarda “eff”
G-Genellikle “geh” ya da “ge”, bazı durumlarda “eg”
H-Genellikle “heh”
İ-Genellikle “Ee”
J-Genellikle “jeh”
K-Genellikle “keh”
L-Genellikle “leh”, Bazen “el”
M-Genellikle “meh”, bazen “em”
N-Genellikle “neh”, bazı durumlarda “en” “noo” ya da “nu”
O-Genellikle “oh”
P-Genellikle “peh”
Q-Genellikle “qeh” (yukarıda “q”nun okunuşuna bakınız), bazen “queh” ya da “quah”
R-Genellikle “reh”, “rah”, bazen de “ar”
S-Genellikle “seh” bazen "ess"
T-Genellikle “teh”
U-Genellikle “ueh” (bkz. “u” nun seslendirilişi (yukarıdaki bölüm) )
V-Genellikle “veh”
W-Genellikle “weh” (çok nadiren kullanılan bir sestir)
X- Genellikle “ts”, Bazen de “sah”
Y-Genellikle “yeh”, bazı kelimelerde “Ee”
Z-Genellikle “zeh”, bazı kelimelerde “zod”, nadiren de “zoad”

Bu bilgi eşiğinde, yukarıda verilen metnin modern Enochian ile okunuşu şöyle olacaktır:

"Mah-deh-ree-ahtz Deh-seh Peh-rah-feh Lee-el Keh-hee-seh Mee-kah-oh-leh-zeh Sah-ah-nee-reh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Fee-see-ess Bah-leh-zee-zeh-rah-seh Ee-ah-ee-dah Noh-en-kah Goh-hueh-lee-meh Mee-keh-mah Ah-doh-ee-ah-neh Mah-deh Ee-ah-oh-deh Beh-lee-oh-reh-beh Soh-bah Oh-oh-ah-oh-nah Keh-hee-seh Lueh-kee-feh-tee-ah-seh Pee-ree-peh-soh-leh Deh-seh Ah-beh-rah-ah-seh-sah Noh-en-keh-feh Neh-tah-ah-ee-beh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Tee-leh-beh Ah-deh-peh-hah-heh-teh Dah-meh-peh-loh-zeh ..."Görüldüğü üzere, enochian dili yirminci yüzyıla kadar oldukça büyük bir evrim geçirmiştir ancak unutmamalı ki her iki kullanımı da doğru ve majikal uygulamalarda aynı etkidedir. Enochian’ın seslendirme varyasyonunu tamamen pratisyenin seçimidir.

Enokyan dilinin ne olduğunu daha basit bir anlatımla özetliyeyim. John Dee isiml bir papaz (aynı zamanda majisyen yani büyücü) kuvars küre ile görü (vizyon, yani küre içine bakarak geleceği, geçmişi, varlıkları görme) çalışmaları yapmaktaydı. Aynı zamanda kara ayna ile (siyah bir ayna) de bu çalışmalarını desteklemekteydi. John Dee, bu çalışmaları sırasında Edward Kelley ile tanışır ve ikisi yoğun bir metafiziksel çalışma içine girer.

Bu çalışmada John Dee kristal kürede, bazı ışık şeklinde varlıklar gördüğünü söylemektedir. Bu varlıklarla irtibatı güçlendirirler ve varlıklar bunlara bir dizi sistem ve dil öğretirler. Enochian dili ve sistemi denen bu sistem, dünya da hiç duyulmamış bir dili ve tuhaf tablosal sistemleri içermektedir. John Dee kendi inancı gereği bu varlıklara "melek" demiştir. Halbu ki kürede gördüklerinin "melek" değil "boyutsal varlıklar" olduğu aşikardır. (Yani bizden farklı boyutta yaşayan varlıklar)

Neyse, gelelim John Dee ve bazı metafizik araştırmacıların iddialarına. BU iddialara göre enokyan dili dünyada konuşulan ilk dillerden. (ikincisi sanskritçe üçüncüsü aramca) BU dil John Dee vasıtasıyla gelsede zaman içinde birçok majisyen tarafından bu dil ile ilgili bilgiler alınmıştır. Şu gerçek ki şu anda enokyan dilini öğretebilecek bir kimse yoktur. Çünkü bu dili ileri seviyeye gelen majisyenlere ani bir bilgi yüklemesi gibi varlıklar tarafından yüklenir. Ne öğretilebilir ne de öğrenebilir. Bunu sadece bu işte ilerleyenler (hepsi değil bir kısmı) öğrenebilir. Ama bazı sözcükler deşifre edilebilmiştir. Araştırmalarda bazı metinler bulabilirsiniz bu metinlerde deşifre edilebilmiştir. Ama büyük bir kısım bilgiye ulaşmanız çok zordur. Ancak bazı majikal kaynaklardan bu enokyan sözcüklerini bulabilirsiniz.

Birçok en eski kadim maji kitapları (büyü kitapları) bu dilde yazıldığı için her majisyen tarafından çözülemez. Dilde vurgu ve aksan çok önemlidir:

Zavec isimli bir enokyan sözcüğü vardır. Ama Zavec sözcüğünü bu şekilde okursanız çok büyük hataya düşersiniz ve bir anlamı olmaz. Çünkü bu sözcüğün gerçek okunuşu şöyledir:

zoad-ah-kah-ray

Titreşimsel bir ses ile ağızdan enerjinin çıktığını hayal ederek söylenmelidir. BU sözcüğün anlamı 'hareket et' demektir.

13 temmuz 1527 doğan Dr. John Dee 1580li yıllarda yapacağı çalışmalarla zamanının en büyük bilginleri arasında yer alır. Bir süre Kraliçe Elizabeth’in saray müneccimi olarak görev yapan Dee, bir çok bilimde öncülülüğüne rağmen günümüzde genelde astroloji, simya, melek majisi ve Kabala konusunda derin etütlerinden dolayı hatırlanacaktı. Bu etütlerde durugörü yeteneğe sahip olmayan Dee, 10 Mart 1582 tarihinde Edward Kelley’i duru görür olarak hizmetine almıştı. Kelley daha ilk günde, Dee’nin verdiği kristal küreye bakarak ilk önce başmelek Uriel, daha sonra Rafael ve Mikhael’den Dee’nin mistik kitabı SOYGA konusunda tatmin edici mesajlar iletti.
Bütün olup bitenler de Dee tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedilmekteydi. Daha sonra melekler bazı eşyaların yapımı için talimatlar verecekti. Bunlar arasında Kutsal Masa, Sigillum Dei Aemeth (Mumdan yapılı 9 inç çapında karmaşık bir tılsım), Seven Ensigns of Creation (masanun üzerine çizilen karmaşık tablolar/vefkler), bir Lamine (majikal göğüs plakası) ve majikal yüzük. Bu sıralarda meleklerden verildiği iddia edilen yeni bir kristal küre Sigillum Dei Aemeth üzerine yerleştirilmesi söylendi.

Bundan sonra Kelley aracılığı ile gezegen majisi üzerinde bir sistem iletildi. Robert Turner’e göre: “26 Mart 1582 tarihinde Kelley meleklerin dili ile ilgili olduğunu inandığı 21 harften oluşan bir alfabe açıkladı… 29 Mart ve 6 Nisan 1583 arasında Dee ve Kelly Meleklerden tebliğ edilen Liber Logaeth kitabını ilk bölümünü yazıya döktüler. Bu eser (ayrıca Enok’un Kitabı, Liber Mysteriorum Sextus (et sanctus) ve Tanrı’nın Sözü Kitabı olarak bilinirdi) ve ilk olarak Enokyan veya Melek dilinde 50 Davetten (İnvokasyon) ve ikinci olarak çok sayıda harf ve bazen sayı içeren (49×49 haneli) kareden oluşmuştu… Dee ‘Amidah gah lesco van gedon amchih ax or mandol…’ gibi imlasını hiç bilmediği bir çok cümle yazardı…

Melekler Liber Loaeth’in tamamının 40 günde yazılmasını emrettiler ve gerçekten 6 Mayıs 1583′te, ilk Melek Davetlerinin verilişinden 39 gün sonra tamamlanmıştı. Her ne kadar Liber Logaeth (Kelley’nin yazıp hazırladığı) basit Latin harflerinde yazılmışsa, Melekler kitabın Melek Alfabesinde yeniden yazılıp gümüşle ciltlenmesine dair yine talimatlar verdiler- her ne kadar bunun yapıldığına dair herhangi bir kanıta rastlamadımsa de 16 Ağustos 1584 tarihinde Dee şöyle yazdı: ‘Tanrı ve gökyüzü bilir ki kitabı gümüşle kaplamak için elimden gelini yaptım’…
Görülüyor ki bilinmeyen bir yöntemle Liber Logaeth, daha sonraki çalışmalarda kullanılan “48 Melek Anahtarları” sistemi ortaya çıkarmak için kullanıldı… 13 Nisan ve 13 Temmuz 1584 arasındaki Melek çalışmaları üç iç içe majikal sistemin yaratılmasına neden oldular. Bunlar 48 Claves Angelicae (48 Melek Anahtarları), Liber Scientiae Auxilii et Victoriae Terrestris (Bilgi, Yardım ve Dünyasal Zafer Kitabı) ve Dua ve Davet Kitabı”.. Dee’nin notlarına göre çalışmalar ilerledikçe Kelley açısından son derece sarsıcı bilgiler gelmeye başladı ve zaman zaman isyan edip ayrılmaya kalkıştı. Bazen melek olarak iletişime geçtiği varlıklasın aslında demon olduklarını haykırdıysa da Dee onu yatıştırmaya çalışmıştı. Dee Kelley’i rahatsız eden mesajlar söyle sıraladı:

“Onlara Kelley’i ikna etmeye çalıştılar ki;
- İsa Tanrı değildir.
- İsa’ya herhangi bir dua yapılmamalıdır.
- Günah yoktur.
- İnsan ruhu ölümden sonra doğmak üzere bir cenine geçer.
- İnsan ruhu sayısı hep aynı olmuştur.
- Adem ve Havva’dan türeyen nesiller tarih değil, mecazidir.”

Dr. Dee’nin Enokyan külliyatı uzun süre unutulduktan sonra Golden Dawn öğretilerinde görülür. Daha sonra McGregor Mathers ve Aleister Crowley tarafından bu konu üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Crowley “Vision and the Voice” günlüklerinde Enokyan sistemindeki 30 Aethyr ve melek varlıkları ile çalışma vizyonlarını veriyor ve enokyan sistem için şöyle diyor: “Bu çalışmayı samimi kılan şey kimsenin açıklayamadığı bir şekilde harflerle dolu yüzü aşkın kare elde edilmesidir. Altın şafak üyelerince bugün uygulamalarda hala temel olarak kullanılmaktadır.
Dee masanın üzerinde önünde bir veya birkaç (49×49) kare ile otururdu. Kelly onların Kutsal Masa dedikleri masanın önünde otururdu ve British Müzede masadaki bazı tılsımlarla birlikte görebileceğiniz “görü taşı”na bakardı ve içinde bu karelerin birindeki harfleri bir sopayla tek tek gösteren bir “melek” görürdü. Kelly örneğin - “O kolon 6, sıra 31′i işaret ediyor” ve harfi belirtmeden böylece devam edermiş, bu harfi Dee karedeki söz konusu hanede bulur ve not ederdi. Bu Kelley’nin oluşacak kelimeleri önceden bilmediğini gösterir. Eğer bilseydi karelerdeki 2401 harfin yerlerini tek tek bildiğini kabul etmemiz gerekir. Bu da oldukça şaşırtıcı bir beceri olurdu. Melek işini tamamlayınca, mesaj ters okunup yeniden yazılırdı. (Bunun ters şekilde dikte edilmesinin sebebi doğru şekilde iletilmesi o sıradan istenmeyen güçleri çağırabilecek kadar güce sahip olmasından dolayıdır).
Bu Anahtarlar veya Çağrılar ters yazıldığında Enokyan veya Melek dili olarak adlandırdıkları bir dilde çağrılar ortaya çıkmıştı. Dilin kendine has bir sentaks ve grameri vardır.
Yukarıda da yazıldığı gibi, Dee her ne kadar uzunca bir süre “Scrying” yöntemiyle tebliğler almaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Ta ki 1582′de yetenekleriyle onu kendine hayran bırakan Edward Kelley ile karşılaşana kadar. Mükemmel sonuçlar alan Dee hemen Kelley’i hizmetine alır. İşte bu ikilinin bu işler için kullandığı küre, şu anda Londra’da ki Science Müzesinde muhafaza edilmektedir. En son kürenin 2004 Aralık ayında çalındığı ve sonra tekrar ele geçirildiği gibi haberler, ne kadar muhafaza edildiği konusunda şüphe uyandırıyor aslında.

*Scrying; Crystal Gazing ( Kristale Bakmak ) olarakta bilinen su, ayna, cam, küre gibi yansıtabilen nesneler üzerinde konsantre olarak bedensiz varlıklardan gelecek tahminleri, isteğe bağlı sorular sorarak cevaplar almak ve suçluları bulmak şeklindeki uygulamalara verilen İngilizce kökenli isimdir.Enokyan sözlük örnekleri:

Sabit Duran:cafafam/casasam (değişkenlik gösterebilir)
Yetenek:bab
Alakalı Olmak/Birşey hakkında:dorpha
Üstünde/Yukarısında:calz
Göğün Yukarısında:calz
'a göre:marb
Hareket/Faaliyet : sor
Hareket Etmek(Bize Karşı):imuamar
Eklemek:uml,vml
Hayranlık:rsam
Hayranlık(İle):g-rsam
Çağ(Yaş):homin
Çağlar(Gerçek Olan):homil
Hepsi:tol, ton
Tüm Yaratıklar/Yaratılanlar:tolhami
Tek Olan:L, il (Not:Satanic Bible'dan girmiş olan bu sıfat yhvh'nin sıfatlarındandır.)
Her Şeye Gücü Yeten:iaidon
Tüm Mevcudiyet:tofglo
Hem/Ayrıca:t, dst
Daima/Her Zaman:paid
Ben(I am):zir, zirdo
Ben(Ben sizin tanrınızın Lord'uyum):zirenaiad
Ortasında:nothoa
Ait Olmak:aaf aai, aao, eai, oai, nothoa
Bize Ait:aaiom
Sana Ait:aai
Arasından:aaf, aao, bogpa
Ve:od, sa, das
Ve:ds
Melek:merifri/murifri
Hiddet/Kızgınlık:unph, vonph, vonpho
Kızgınlık(Gazap-Öfke):ivonpovnph
Safha:diu
Dördüncü Safha: s div
İkinci Safha:vivdiv
Üçüncü Safha:dviv
Başka: symp, simp, smnad, ca
Bir Başka:lsmnad
Bir Başkası İle:asymp
Herhangi Bir:droln
Meydana Çıkmak/Belli Olmak:zamran, zacar
Ve Meydana Çıkmak/Zuhur Etmek:odzamran
Tatbik Etmek:imvarmar
Yakışmak/Yaraşmak:noas
Kapalı/Örtülü:ethamz
Bölünmüş/Ayrılmış:poilp
Donatılmış/Süslenmiş:hvbar
Muhafaza Edilmiş:blans
Hesaplanmış/Ölçülmüş:chisholq
Kudretli Olan:chismicaolz
Hazırlanmış/Hazırlıklı Olan:abramig
Sen:geh
Bunlar:vnalchis
Onlar:chiis, chis, chiso, zchis
Biz:gea
Ortaya Çıkmak:torzu, torzul, torzulp, torgu, torgv, torzv
Senin Hünerin:ils
Gibi:ca,ta
Çok Sayıda:plosi
Hoş Olanın Taşıyıcıları:obelisong
Uzaklaşmak/Uzaklara Gitmek:niiso, niisa


Enok melekleri:A

* Aaan

A minor angel.

* Aadt

A minor angel.

* Aaetpio

A senior of Fire associated with Mars.

* Aanaa

A minor angel.

* Aaodt

A minor angel.

* Aaoxaif

A sub-angelic Watchtower leader in the East.

* Aavan

A minor angel.

* Aavna

A minor angel.

* Aax

A cacodemon.

* Abamo

A minor angel.

* Abaoz

A minor angel.

* Abmo

A minor angel ruled by Aiaoai Oiiit.

* Aboz

A minor angel.

* Acar

A minor angel ruled by Rzionr Nrzfm.

* Acca

A minor angel.

* Acmbicu

A senior of Air associated with Mercury.

* Acps

A minor angel.

* Acrar

A minor angel.

* Acuca

A minor angel.

* Acups

A minor angel.

* Aczinor

A senior of Earth associated with Jupiter.

* Adaeoet

A senior of Fire associated with Jupiter.

* Adi

A cacodemon.

* Adire

A minor angel.

* Adnop

A minor angel.

* Adop

A minor angel.

* Adopa

A minor angel.

* Adota

A minor angel.

* Adre

A minor angel.

* Adta

A minor angel.

* Agb

A cacodemon.

* Aglm

A minor angel.

* Agmlm

A minor angel.

* Ahaozpi

A sub-angelic Watchtower leader in the East.

* Aiaoai Oiiit

The divine name ruling the sub-element Earth elementin Air.

* Aigra

A minor angel.

* Aira

A minor angel with power over medicine. Aira is ruled by Angpoi Unman.

* Amox

A minor angel skilled in finding metals and precious stones, ruled by Vadali Obava.

* Amsox

A minor angel.

* Ancro

A minor angel.

* Anvaa

A minor angel.

* Apa

A cacodemon.

* Apahr

A minor angel.

* Apdoce

A senior of Fire associated with Mercury.

* Aphr

A minor angel.

* Aplst

A minor angel.

* Apm

A cacodemon.

* Apst

A minor angel.

* Arizl

A minor angel.

* Arn

Aethyr of fulfillment.

* Arzl

A minor angel.

* Ataad

A minor angel.

* Atdim

A minor angel.

* Ato

A cacodemon.

* Avtotar

A sub-angelic Watchtower leader in the East.

[edit] B

* Baradiel

An angel, the ruler of hail

* Barnabas

A minor angel, skilled at generating ice from his mouth.

* Bataivah

King of the Air Tablet.

* Brap

A minor angel, skilled at locating precious metals (also known as Briap).

* Briap

An alternative name for the angel Brap.

* Brcn

A minor angel.

[edit] C

* Cadaamp

An angelic king, ruling in the North-North-West.

* Castiel

The angel of Thursday (in the series Supernatural he is a renegade angel that helps Sam and Dean).

* Cms

A cacodemon.

* Cnabr

A minor angel.

* Cnbr

A minor angel.

* Cpsa

A minor angel.

* Cpusa

A minor angel.

[edit] D

* Diari

A minor angel.

* Dimt

A minor angel.

* Dimnt

A minor angel.

* Diom

A minor angel.

* Diri

A minor angel.

* Dixom

A minor angel.

* Dolop

A minor angel.

* Donpa

A minor angel.

* Doop

A minor angel ruled by Cbalpt Arbiz.

Can be found wandering heartlessly around the NW in Jane Squires book 'Revenge of the NW'

* Dopa

A minor angel.

* Dtaa

A minor angel.

* Dtoaa

A minor angel.

* Dxagz

A minor angel.

* Dxgz

A minor angel.

[edit] E

* Eac

A cacodemon.

* Eboza

A minor angel.

* Ecaop

A minor angel.

* Ecop

A minor angel.

* Edlprnaa

King of the Fire Tablet.

* Ephra

A minor angel.

* Erg

A cacodemon.

* Ern

A cacodemon.

* Erzla

A minor angel.

* Eutpa

A minor angel.

* Exarp

The Watchtower of Air.

* Exr

A cacodemon.

[edit] F

* Faax

A minor angel.

[edit] G

* Gabriel

An angel, the ruler of fire

* Galgalliel

An angel, the ruler of the sun

* Gbal

A minor angel.

* Gbeal

A minor angel.

* Glma

A minor angel.

* Glmma

A minor angel.

* Gmdnm

A minor angel.

[edit] H

* Habioro

A sub-angelic Watchtower leader in the East.

* Hbr

A cacodemon.

* Hcnbr

A minor angel.

* Hcoma

The spirit of Water.

* Hipotga

A sub-angelic Watchtower leader in the East.

* Hraap

A minor angel.

* Hrap

A minor angel.

* Hroan

A minor angel.

* Hru

A minor angel.

* Htmorda

The senior element of Air associated with the Moon.

* Hua

A cacodemon.

* Hxgzd

A minor angel.

[edit] I

* Iczhihal

King of the Earth Tablet.

* Imntd

A minor angel.

* Imtd

A minor angel.

* Izaz

A minor angel.

* Izinr

A minor angel.

* Izixp

A minor angel.

* Iznr

A minor angel.

* Izraz

A minor angel.

* Izxp

A minor angel.

[edit] K

* Kokbiel

An angel, the ruler of the planets

[edit] L

* Lairz

A minor angel.

* Lang

The order of ministering angels.

* Laoaxrp

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

* Larz

A minor angel.

* Lavavoth

The angelic king of the South-Southwest.

* Leaoc

A minor angel.

* Leoc

A minor angel.

* Levanael

The angel of Luna.

* Ligdisa

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

* Lmag

A minor angel.

* Lmmag

A minor angel.

* Lsraphm

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

[edit] M

* Masgm

A minor angel.

* Mgam

A minor angel.

* Miz

A cacodemon.

* Mma

A cacodemon.

* Msal

A minor angel.

* Msmal

A minor angel.

* Mtdi

A minor angel.

* Mtndi

A minor angel.

* Mto

A cacodemon.

[edit] N

* Naaa

A minor angel.

* Nanta

A minor angel.

* Naoo

A minor angel.

* Naooo

A minor angel.

* Navaa

A minor angel.

* Nbarc

A minor angel.

* Nbrc

A minor angel.

* Ndazn

A minor angel.

* Ndzn

A minor angel.

* Nhdd

A minor angel.

* Nhodd

A minor angel.

* Nlirx

A minor angel.

* Nlrx

A minor angel.

* Npat

A minor angel.

* Nrcoa

A minor angel.

* Nroa

A minor angel.

[edit] O

* Oacnr

A minor angel.

* Oanr

A minor angel.

* Oap

A cacodemon.

* Obgota Aabco

The Divine name ruling the sub-element Air in Water.

* Ocnm

A minor angel.

* Omagg

A minor angel.

* Omgg

A minor angel.

* Omia

A minor angel.

* Omsia

A minor angel.

* Ona

A cacodemon.

* Onh

A cacodemon.

* Onp

A cacodemon.

* Oodpz

A minor angel.

* Oopz

A minor angel.

* Opad

A minor angel.

* Opamn

A minor angel.

* Opama

A minor angel.

* Ophaniel

An angel, the ruler of the moon

* Opmn

A minor angel.

* Opna

A minor angel.

* Opnad

A minor angel.

* Ormn

A minor angel.

* Oro Ibah Aozpi

A holy name ruling fire.

* Orpmn

A minor angel.

* Otoi

A minor angel.

* Otroi

A minor angel.

* Oyaub

A minor angel.

* Oyub

A minor angel.

* Ozaab

A minor angel.

* Ozab

A minor angel.

[edit] P

* Paco

A minor angel.

* Pado

A minor angel.

* Paeoc

A minor angel.

* Paico

A minor angel.

* Piz

A cacodemon.

* Pmagl

A minor angel.

* Pmox

A minor angel.

* Pmzox

A minor angel.

* The Powers

It is their charge to make sure the rules of the universe are in balance & to protect the human race from demons.

* Ppsac

A minor angel.

[edit] R

* Raagiosl

King of the Water Tablet.

* Raph

A minor angel.

* Rbnh

A minor angel.

* Rbznh

A minor angel.

* Rcanb

A minor angel.

* Rcnb

A minor angel.

* Rda

A minor angel.

* Rgan

A minor angel.

* Rgoan

A minor angel.

* Rlemu

A minor angel.

* Rlmu

A minor angel.

* Rpa

A cacodemon.

* Rrb

A cacodemon.

* Rrl

A cacodemon.

* Rsi

A cacodemon.

* Rsni

A minor angel.

* Rsoni

A minor angel.

* Ruoi

A minor angel.

* Ruroi

A minor angel.

* Rxao

A minor angel.

* Rxinl

A minor angel.

* Rxnl

A minor angel.

* Rxp

A cacodemon.

* Rxpao

A minor angel.

* Rzila

A minor angel.

* Rzla

A minor angel.

* Rzionr Nrzfm

The Divine name ruling the sub-element Fire of Fire.

[edit] S

* Saiinou

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

* Saiinov

The senior leader of Water in Jupiter.

* Saaiz

A minor angel.

* Saucp

A minor angel.

* Sacp

A minor angel.

* Scmio

A minor angel.

* Siosp

A minor angel.

* Sisp

A minor angel.

* Slgaiol

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

* Soniznt

A sub-angelic Watchtower leader in the North.

[edit] T

* Tdim

A minor angel.

* Tdnim

A minor angel.

* Tpau

A minor angel.

* Tplau

A minor angel.

[edit] U

* Uspsn

A minor angel.

* Ussn

A minor angel.

* Utipa

A minor angel.

* Utpa

A minor angel.

[edit] V

* Vaasa

A minor angel.

* Vasa

A minor angel.

* Volxdo Sioda

The Divine name ruling sub-element Earth of Fire.

[edit] X

* Xai

A cacodemon.

* Xcz

A cacodemon.

* Xdz

A cacodemon.

* Xgazd

A minor angel.

* Xgzd

A minor angel.

* Xii

A cacodemon.

* Xnilr

A minor angel.

* Xom

A cacodemon.

* Xoy

A cacodemon.

* Xpa

A cacodemon.

* Xpaxn

A minor angel.

* Xpcn

A minor angel.

* Xrinh

A minor angel.

* Xrnh

A minor angel.

[edit] Y

* Yasen

Also known as Barnabas.

[edit] Z

* Zaabo

A minor angel.

* Zabo

A minor angel.

* Zarnaah

An angelic king, ruling in the North.

* Zarzi

A minor angel.

* Zarzilg

An angelic king, ruling in the East-South-East.

* Zazi

A minor angel.

* Zdaxg

A minor angel.

* Zdxg

A minor angel.

* Zedekiel

The angel of Jupiter.

* Zinggen

An angelic king, ruling in the West-North-West.

* Ziracah

An angelic king, ruling in the South.

* Zirz

A minor angel.

* Ziza

A minor angel.

* Zurchol

An angelic king, ruling in the South-South-East.


18 Enokyan anahtarı:

1. Anahtar

anlama ve pisişik yetenek kabiliyeti istenmektedir. Kisaca Majikal Yetenek Guclendirmek İcindir

Yazilişi...

Ol sonf vorsg, goho iad balt, lonsh calz vonpho: sobra z-ol ror i ta nazpsad graa ta malprg: ds holq qaa nothoa zimz, od commah ta nobloh zien: soba thil gnonp prge aldi, ds vrbs oboleh grsam. Casarm ohorela caba pir ds zonrensg cab erm iadnah. Pilah farzm znrza adna gono iadpil ds hom toh, soba ipam, lu ipamis, ds loholo vep zomd poamal, od bogpa aai ta piap piamol od vooan zacare ca od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunuşu:

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod!

Sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo!

Qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien!

Soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam!

Causarem ohorela caba Pire!

Das zodonurenusagi cab!

Erem Iadanahe!

Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe!

Soba ipame lu ipamis!

Das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel
od Vaoan!

Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe I A I D A!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Anahtar


Ak Maji Calişmalarinda Korunma Ve Kişisel Guc İcin Kullanilir rüzgarların soğuğun fırtınanın buzun gücünü istemektedir onları yardıma çağırmaktadir

Yazilişi...

Adgt vpaah zongom faaip sald, viiv l, sobam ialprg izazaz piadph: casarma abaramg ta talho paracleda, qta lorslq turbs ooge baltoh. Giui chis lurd orri, od micalp chis bia ozongon, lap noan trof cors tage, oq manin iaidon. Torzu gohel: zacar ca cnoqod: zamran micalzo: od ozazm vrelp: lap zir ioiad.


Okunuş:

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada!

Vi-i-vau el!

Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta!

Ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe!

Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu!

Lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON!

Torezodu!

Gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda!

Zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir!

IOIAD!


--------------------------------------------------------------------------------------------------


3. anahtar

şifa vermek için iyileştirmek için saf enerji kazanmak için bu anahtar kullanılır Sislerin Nefesin Ve Karanlıgı Aydınlıga Ceviren Guclerin Yardimi İstenir

Yazilişi...

Micma goho piad, zir comselh a zien biab os londoh: norz chis othil gigipah: vndl chis ta puim q mospleh teloch, quiin toltorg chis i chis ge em ozien dst brgda od torzul. I li e ol balzarg od aala thiln os netaab, dluga vomsarg lonsa capmiali vors cla homil cocasb: fafen izizop od miinoag de gnetaab vaun na naeel, panpir malpirgi caosg pild: noan vnalah balt od vooan. Dooiap mad, goholor gohus amiran. Micma iehusoz cacacom od dooain noar micaolz aaiom. Casar, g gohia: zacar vniglag od imuamar, pugo plapli ananael qaan.

Okunusu

Micama! goho Pe-IAD!

Zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe!

Norezoda cahisa otahila Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od toreodul!

Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali vaoresa CALA homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan.
Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu!

Micama!

Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om!

Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an!-----------------------------------------------------------------------------------------


4. anahtar

gök gürültüsünden yani yıldırımlara bulutlara seslenilir neşe keyif mutluluk için yapılır ak majilerde mutluluk ve aşk maji çalışmalarında kullanılır mevsimleri doğa olaylarını ve yapılan ayinleri kutsamak için kullanılır


Yazilişi..

Othil lasdi babage od dorpha, gohol, g chis ge auauago cormp pd dsonf vivdiv? Casarmi oali mapm sobam ag cormpo crpl, casarmg croodzi chis od vgeg, dst capimali chis capimaon: od lonshin chis ta lo cla. Torgu nor quasahi od f caosga: bagle zirenaiad dsi od apila. Dooaip qaal, zacar od zamran obelisong restel aaf normolap

Okunuşu..

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol !

Gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau?

Casaremi oeli MEAPEME sobame agi coremepo carep-el !

Casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o CALAA!

Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga!

Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila!

Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare!

Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!


-----------------------------------------------------------------------------------------

5. anahtar

yağmurdan sudan nemden yardım istenir gizli olanı aydınlatmak için kullanılır kahnetlerde medyumlukta ve casus byüsünde kullanılır

Yazilişi..

Sapah zimii duib od noas taquanis adroch, dorphal caosg od faonts peripsol tablior. Casarm amipzi nazarth af od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi: od zchis esiasch l taviu od iaod thild ds hubar peoal soba cormfa chis tala vls odqcocasb. Ca niis od darbs qaas: fetharzi od bliora: iaial ednas cicles: bagle? Geiad i l.

Okunuşu...

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis !

Adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore !

Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe AFA !

Od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi!

Od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau !

Od iao-d tahilada das hubare PE-O-AL!

Soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe!

Eca niisa od darebesa quo-a-asa !

Fetahe-ar-ezodi od beliora !

İa-ial eda-nasa cicalesa !

Bagile Ge-iad I-el!


------------------------------------------------------------------------


6. anahtar

ilk 4 anahtarın gücünü çağırır sayılarırın gücünü cağırır ve gezegenlerin gücünü özeliklede marsın gücünü çağırır fziksel güç kazanmak için bedensel enerji almak için ve maji çalışmalarının başarılı olması için güç kazandırmak amaçlı kullanılır kısaca güçlenmek için kullanlır

Yazilişi...
Gah sdiu chis em, micalzo pilzin: sobam el harg mir babalon od obloc samvelg: dlugar malprg arcaosgi od chis anetab od miam ta viv od d. Darsar sol peth bien: brita od zacam g micalzo: sobhaath trian luiahe odecrin mad qaa on

Okunuşu..

Gahe sa-div cahisa EM !

Micalazoda Pil-zodinu !

Sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji !

Dalagare malapereji ar-caosaji od ACAME canale !

Sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da!

Daresare Sol-petahe-bienu Be-ri-ta od zodacame ji-micalazodo !

Sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

--------------------------------------------------------------------------


7. Anahtar

meleklerden yardım ister en sevgiğim enokyan anahtarıdır dünyayı kutsamak için kullanılır savaştan terörden korunmak içindir ev iş sevgi aklınıza gelebilecek mikro yada kozma tüm ilşkileri ve evreni korumak içindir

Yazilişi..

Raas isalman paradizod oecrimi aao ialpirgah quiin enay butmon: od inoas ni paradial casarmg vgear chirlan, od zonac lucifitan cors ta vaul zirn tolhami. Soba londoh od miam chis tad odes vmadea od pibliar, athil pit od miam. Cnoquol rit: zacar, zamran: oecrimi qadah od omicaolz aaiom. Bagle papnor idlugam lonshi od vmplif vgegi bigliad.

Okunusu...

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX !

Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha !

Goho IAD!

Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore!

Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago!

Das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe?

NIISO!

Bagile avavago hohon!

NIISO!

Bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape!

NIIASA!

Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji!


-------------------------------------------------------------------------------------


8. anahtar ateşten ve ateşe hükmeden varlıklardan yardım ister

Yazilişi...

Bazmelo ita piripson oln nazavabh ox: casarmg vran chis vgeg dsabramg baltoha goho iad: sola (soba) mian trian ta lolcis abaiuonin od aziagier rior. Irgil chis da ds paaox bufd (busd) caosgo, ds chis, odipuran teloah, cacrg o isalman loncho od vouina carbaf? Niiso, bagle auauago gohon: niiso bagle momao siaion od mabza iad o i, as momar, poilp. Niis, zamran ciaofi caosgo od corsi ta abramig.


Okunuşu...

Ilasa dial pereta!

Soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta !

FAXISA hubaro tasataxa yolasa

Soba Iad I Vonupehe o UonupehE !

Aladonu dax ila od toatare!

Zodacare od Zodameranu!

Odo cicale Qaa! Zodoreje!

Lape zodiredo Noco Mada!

Hoathahe I A I D A!


---------------------------------------------------------------------------------------9. anahtar: burda batının yöneticilerine seslenilir pelin yosun gibi öemli bitkilerin gücü çağrılır şifa için okunur şifa büyülerinde kullanılır çok okunması faydalıdır

Yazilişi...

Micaoli bransg prgel napta ialpor ds brin efafafe P vonpho olani od obza: sobca vpaah chis tatan od tranan balye, alar lusda soboln od chis holq cnoquodi CIAL. Vnal aldon mom caosgo ta las ollor gnay limlal: amma chiis sobca madrid z chis: ooanoan chis auiny drilpi caosgin, od butmoni parm zumvi cnila: dazis ethamz a childao, od mirc ozol chis pidiai collal. Vlcinin a sobam vcim. Bagle? Iad baltoh chirlan par! Niiso, od ip ofafafe, bagle a cocasb icorsca vnig blior.

Okunusu ....
Micaoli beranusaji perejala napeta ialapore!

Das barinu efafaje PE vaunupeho olani od obezoda!

Soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie!

Alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi CIAL!

Vaunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala.

Amema cahisa sobra madarida zod cahisa!

Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu!

od butamoni pareme zodumebi canilu.

Dazodisa etahamezoda cahisa dao!

Od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala.

Ul ci ninu a sabame ucime.

Bajile?

IAD BALATOHE cahirelanu pare!

NIISO!

Od upe ofafafe.

Bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.


-------------------------------------------------------------------------

10. anahtar

biRaz kasvetli bir Anahtardir bir nefret edasıyla okunur yilik timsalı yardım sever olarak kabul edilen erkek geyikteklerden de yardım ister aslın bu yakararış yarıma muhtaç olanların yarım alabilmesi içindir. bu anahtarı okuduktan sonra 6 kere wo deyin bağırarak ve kim için ne için istiyorsanız dileğinizi söyleyin

Yazilişi...

Coraxo chis cormp od blans lucal aziazor paeb, sobalilonon chis virq OP eophan od raclir maasi bagle caosgi, ds ialpon dosig od basgim: od oxex dazis siatris od salbrox cynxir faboan. Vnal chis const ds DAOX cocasg OL oanio yor vohim OL gizyax od eors cocasg plosi molui ds pageip larag om droln matorb cocasb emna. L patralx yolci MATB, nomig monons olora gnay angelard. Ohio, ohio, ohio, ohio, ohio, ohio, noib ohio caosgon! Bagle madrid i zirop chiso drilpa.

Okunusu..

Coraxo cahisa coremepe!

Od belanusa Lucala azodia!

Zodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo OPE copehanu od racalire!

Maasi bajile caosagi!

Das yalaponu dosiji od basajime!

Od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu.

Vaunala cahisa conusata das DAOX cocasa ol Oanio yore vohima ol !

Jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe!

Laraji same darolanu matorebe cocasaji emena.

El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda.

Ohyo!

Ohyo!

Ohyo!

Ohyo!

Ohyo!

Ohyo!

Noibe Ohyo!

Caosagonu!

Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa!

NIISO!


---------------------------------------------------------------------

11. anahtar

çeşitli demonlara seslenir az bildiğiniz, çözmedeğiniz olayların ve kişilerin hakında bilgi alabilmeniz ,kapalı olanları çözmeniz, kısmet acmanız ,büyü bozmanız gibi durumlarda kullanabilirsiniz. ister kehanet çalışması yapın ister maji ve büyü çalışması yapın ikisindede kullanabilirsiniz. herzamanki gibi yazıldığı gibi okuyun ve her cümleden sonra teşekür edin.

Yazilişi...

Oxiayal holdo od zirom O coraxo ds zildar raasy: od vabzir camliax od bahal, niiso: (missing line) salman teloch casarman holq od ti ta z chis, soba cormf i GA. Niisa bagle abramg noncp. Zacare ca od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunusu..

Oxiayala holado!

Od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo.

Od vabezodire cameliaxa od bahala!

NIISO! salamanu telocahe!

Casaremanu hoel-qo!

Od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga.

NIISA!

Bagile aberameji nonucape.

Zodacare eca od Zodameranu!

Odo cicale Qaa!

Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!


----------------------------------------------------------------------------


12. anahtar

casus büyüsünde, gizli bilgilerinizin korunmasında, dedikoduları kesme büyüsünde kullanabilirsiniz size fal bakalımamasını yada yaptığınız büyüsün anlaşılmaması için yararlanabilirsiniz


Yaziliş..
Nonci dsonf babage od chis OB, hubaio tibibp, allar atraah od ef. Drix fafen MIAN ar enay ovof, soba dooain aai i vonph. Zacar gohus od zamran: odocicle qaa: zorge lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunuş..
Nonuci dasonuf Babaje od cahisa OB hubaio tibibipe.

Alalare ataraahe od ef!

Darix fafenu MIANU ar Enayo ovof!

Soba dooainu aai i VONUPEHE.

Zodacare, gohusa, od Zodameranu.

Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe

I A I D A !


----------------------------------------------------------------------------


13. anahtar

esrarların yolunu ac diye.fazla uzatmadan ne yapabileceğinizi anlatayım. bir kişiyi sorhoş gibi etmek istiyorsanız kullabilirsiniz.


Yaziliş..

Napeai babagen ds brin VX ooaona lring vonph doalim, eolis ollog orsba ds chis affa. Micma isro mad od lonshitox ds ivmd aai grosb. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunus ...

Napeai Babajehe das berinu VAX ooaona larinuji vonupehe doalime!

Conisa olalogi oresaha das cahisa afefa.

Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa!

Das ivaumeda aai Jirosabe.

Zodacare od Zodameranu.

Odo cicale Qaa! Zodoreje!

Lape zodiredo Noco Mada!

Hoathahe I A I D A.


------------------------------------------------------------------------

14. anahtar

öfke kelimesi ile başlar. bedensiz varlılardan direk olarak yardım ister.kötü olanları yok etmek için iyi olanlardan yardım ister. kovma yapmak için ,korunma yapmak için ve cinli büyüleri bozmak için kullanılır. özellikle erkeklik bağlama, sehvet bağlama gibi büyülerde sadece okumanız yeterlidir.

Yazilişi...

Noromi bagie pasbs oiad, ds trint mirc OL thil, dods tolham caosgo homin, ds brin oroch QUAR: micma bial oiad, aisro tox dsivm aai baltim. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunuş...

Noroni bajihie pasahasa Oiada!

Das tarinuta mireca OL tahila dodasa tolahame caosago Homida.

Das berinu orocahe QUARE.

Micama!

Bial' Oiad.

Aisaro toxa das ivame aai Balatima.

Zodacare od Zodameranu!

Odo cicale Qaa!

Zodoreje.

Lape zodiredo Noco Mada.

Hoathahe I A I D A


-----------------------------------------------------------------------

15. anahtar

basitce para için zenginlik için yardım diler

Yazilişi...
Ils tabaan lialprt casarman vphaai chis DARG dsocido caosgi orscor: ds omax monasci baeouib od emetgis iaiadix. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunuşu....

Hasa!

Tabaanu li-El pereta.

Casaremanu upaahi cahisa DAREJI.

Das oado caosaji oresacore.

Das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix.

Zodacare od Zodameranu!

Odo cicale Qaa. Zodoreje.

Lape zodiredo Noco Mada.

Hoathahe I A I D A.


------------------------------------------------------------------------16. Anahtar 15. anahtara benzer ama burda da şan şohret için yardım diler alevlerden ve ateşten söze başlar meleklerin adlarını sıralar. yazldığı gibi okuyun ve her cümleden sonra teşekküretmeyi unutmayın

Yazilişi...

Ils viuialprt, salman balt, ds acroodzi busd od bliorax balit: dsinsi caosg lusdan EMOD dsom od tliob: drilpa geh yls mad zilodarp. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunusu...

Ilasa viviala pereta!

Salamanu balata.

Das acaro odazodi busada.

Od belioraxa balita!

Das inusi caosaji lusadanu EMODA.

Das ome od taliobe!

Darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe.

Zodacare od Zodameranu.

Odo cicale Qaa!

Zodoreje.

Lape zodiredo Noco Mada.

Hoathahe I A I D A.

------------------------------------------------------------------------------

17. anahtar

ilk defa burda doğudan bahseder eski mabetlerden ve orda yaşanan ilşkileri anlatır.28 bakire kadının tapınaktaki ayinini anlatır yardıma ihtiyac duyan maddi manevi insanlar içindir.maji kullanımında ise evilikler kısmet açmalar için kullanılır.

Yazilişi...

Ils dialprt soba vpaah chis nanba zixlay dodsih od brint FAXS hubaro tastax ylsi, sobaiad vonpovnph, aldon dax ilod toatar. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Okunusu...

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu.

Enai butamonu od inoasa NI pa-ra-diala.

Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami.

Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita!

Zodacare! Zodameranu!

Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome.

Bajireje papenore idalugama elonusahi--od umapelifa vau-ge-ji Bijil--IAD---------------------------------------------------------------------------------------


18. anahtar

korunmak için sıkıntıdan kurtulmak için huzura kavuşmak için okunur. yapılan tüm majilerde kullanılabilir


Yazilişi...

Ils micaolz olpirt ialprg bliors ds odod busdir oiad ouoars caosgo, casarmg laiad ERAN brints cafafam, ds ivmd aqlo adohi moz od maoffas; bolp comobliort pambt. Zacar od zamran:Odocicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, haoth iaida

Okunusu...

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX.

Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha goho IAD.

Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore.

Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago!

Das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od !

Vovina carebafe?

NIISO!

Bagile avavago hohon.

NIISO!

Bagile momao siaionu.

Od mabezoda IAD oi asa-momare poilape.


(Alıntıdır)
Your Page Title #satışortaklığı
[fon‌t=Trebuchet MS]Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatırdı.

Nikola Tesla

[/font]
Ara
Cevapla
#2
Kitabı komple Foruma geçirmişsin 2 bölüme ayırsaydın keşke Smile Güzel Farklı Bir Paylaşım olmuş Emeğine Sağlık Big Grin
Cevapla
#3
(25-05-2016, Saat: 03:51)Emka Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Kitabı komple Foruma geçirmişsin 2 bölüme ayırsaydın keşke Smile  Güzel Farklı Bir Paylaşım olmuş Emeğine Sağlık Big Grin


Biraz uzun oldu bağlantılı diye de pek bölemedim Big Grin  Teşekkürler Cool
[fon‌t=Trebuchet MS]Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatırdı.

Nikola Tesla

[/font]
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Baş Melek Ariel Bolluk Bereket Mesajı Magnetho 0 4,832 07-01-2018, Saat: 20:06
Son Yorum: Magnetho
  MELEK MESAJLARI NEREDEN NASIL GELİYOR Mutlakguc 0 32,843 15-06-2016, Saat: 16:59
Son Yorum: Mutlakguc

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 4 Ziyaretçi