Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nil Nehri Hangi Sırları Tutuyor?


Nil Nehri Hangi Sırları Tutuyor? konusu, BİLGİ PAYLAŞIMI forumunda tartışılıyor.
#1
Nil nehri 6,853 km (4,258 mil) ile dünyanın en uzun nehridir. On bir ülke tarafından paylaşılan bir nehir ama Mısır iz bıraktığı yer. Nil Nehri’nde düşünebileceğinizden daha fazlası var.
Nil Nehri’nin sadece bir nehir değil, bir şekilde bir anıt olduğunu söyleyebilseydim ne düşünürdünüz?

fig-2.gif

Nil’i diğerlerinden ayıran nedir? Aslında, bu nehirleri inanılmaz derecede ilginç kılan oldukça az şey var. Nil, dikeydir (uzunlamasına) ve bu gezegende doğrudan kuzeye doğru akan tek önemli nehirdir. Nil ekvatorda başlar ve Mısır’ın başkenti Kahire ile Giza’nın, büyük piramitlerin ve Sfenks’in, tesadüflerin evi olan, 30 ° N enleminde tam olarak dağılır. Genellikle düz Nil, yarım yolun yakınında güneye doğru dramatik bir dönüş yapar. Bu olağanüstü virajın kuzey zirvesi – bazen “Büyük Viraj” olarak anılır – 19.5 ° Enlem enine işaret eder. Enlem 19.5 ° N’yi saptadığı önem, 19.5 ° ‘nin aşağıda gösterilen bir sınırlandırılmış tetrahedronun geometrik konfigürasyonundan türeyen bir “tetrahedral sabiti” olarak kabul edilmesi gerçeğinden gelir.

fig-4.gif

Giza Piramitleri’nde daha ilginç gerçeklere sahibiz. “Hiper boyutlu fizik” açısından, Giza Platosu’nda temsil edilen açı, bir türden bir “geçit” (Rostau) anlamına gelen bir yer olan bir boyutlararası “geçit” dir.


fig-3.gif


Bu noktada, bahsettiğimiz rakamlar gerçekten ilginç oluyor. Nil Nehri Bendinin tepe noktası 33.0 ° E’dir ve daha önceki yazılardan, üç numaralı ya da bu durumda otuz üçün çok önemli bir sayı olduğunu belirlediğimizi biliyoruz. Gerçekten de, 19.5 ve 33’ün, NASA uzay misyonlarının çeşitli yönlerine tekrar tekrar kodlanan iki ritüel sayı olduğu söylenir. Örneğin Apollo 11 Moon Landing:
Apollo 11 belirli bir güne ve Orion’un üç kemer yıldızının ufukta olduğu belirli bir zamana indi. O zamanlar tam 33 dakika sonra, Ay’da yürüyen ikinci kişi olan Buzz Aldrin, 33 derece İskoç Rite Freemason, Neil Armstrong’la ay modülünde bir tören gerçekleştirdi.

Fakat bunun için daha çok, Yol Bulucu’nun Mars’a inişinde 1997’de neredeyse tam olarak 19.5 ° N’de kızıl gezegen üzerine dokundu. 33 ° W. Tasarımdaki arazi tetrahedral şekilliydi ve araştırmamıza göre Landers’ın Mars’a dokunduğu anda,Dünya, iniş bölgesinden görüldüğü gibi, doğu Mars ufkunun 19.5 ° üzerinde konumlandırıldı.

Hoagland’ın Enterprise Mission’deki sağ kolu Mike Bara şunları yazdı:
Pathfinder’in eşsiz “tetrahedral” uzay aracı tasarım geometrisi, iniş alanının kendisinin tamamen “özyinelemeli” dörtgen geometrisiyle birleştiğinde, açıkça sahneye konan NASA “ritüelciler” tarafından, yirmi yıldan uzun bir süredir Mars’a ilk dönüşlerinde kutlandı. Tüm NASA ritüellerinin altında yatan hiper boyutlu sayılar – “19.5” ve “33”
Nil’in enine uzunluğu neredeyse 30 derecedir. 

Otuz sayısının zaman kavramına çok yakın olduğunu ve tarihte oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Aaron rahipleri, 30 yaşında hizmet etmeye adanmışlardı, çünkü bir insanın hem fiziksel hem de zihinsel olgunluğa eriştiği ve dolayısıyla büyük sorumlulukları üstlenebileceği bir dönemdi. Rahip kökenli olan Vaftizci Yahya, hizmetine otuz yaşında başlamıştır. Mesih, otuz yaşındayken, müjdeyi halka duyurmaya başladı (Luka 3:23). Onun görevi üç buçuk yıl sürdü. Otuz sayısı da İsa’nın kurban kanını temsil edebilir. Yahuda tarafından 30 gümüş sikkeye ihanete uğradı. Judas, tapınağa geri ödediği “kan parasını” düşürdü, rahipler bunu bir teklif olarak kabul etmediler, bunun yerine bir çömlekçi satın almaya karar verdiler. 

Her ne kadar farkında olmadılarsa da yaptıkları, kehaneti yerine getiriyordu (ayet 13). Yıllar boyunca bulunan tüm yayların arasında, Mezmurlar’ın 30 kopyası tespit edilmiştir. Yusuf, Mısırlı Firavun’un onu yönettiği her şeyden sorumlu tuttuğunda otuz yaşındaydı. Kral Davut aynı zamanda İsrail’de hüküm sürmeye başladığı zaman, otuz yaşındaydı (2Samuel 5: 4) .Abraham, Tanrı’nın Sodom ve Gomorrah’ta en az otuz kişiyi bulduğu takdirde şehirleri tahrip etmeyeceğine söz verdi (Yaratılış 18:30). ). Ve liste uzayıp gidiyor.

Geleneksel olarak tanrı / zaman gezegeni olarak kabul edilen Satürn, ~ 30 yıllık bir yörünge dönemine sahiptir. Bir ay – Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesi – yaklaşık 30 gündür. (Eski Mısır’da, her ay tam olarak 30 gündü.) Gökyüzündeki güneşin (ekliptik) görünen yolu geleneksel olarak on iki zodyaklı ‘işarete’ (Balık, Havva, Toros, vb.), Her biri 30 dereceye ayrılır. Kralın sembolik ölüm / yenilemesini anlatan eski Mısırlıların seb festivali, saltanatın 30. yılında yapıldı.

Dolayısıyla, aslında hem tarihte hem de bilimde otuz sayısının muhtemelen hala çok önemli olduğunu kanıtlayan birçok gerçek vardır.
Ünlü Yunan yazarı Plutarch ve biyografi yazarı, Yunan mitolojisinde Chronos denilen zaman tanrısı Satürn ile ilgili çok ilginç bir yazıya sahipti. Plutarch, Isis ve Osiris üzerinde, 363E:
Cronus üzerinde söylenen dini bir ağıt var. Ağıt, solun bölgelerinde doğmuş ve sağdaki bölgelerde dağılmaya uğramıştır; Mısırlılar için doğu bölgelerinin dünyanın yüzleri, sağın kuzeyi ve güneyden sola doğru olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle güneyden gelen ve kuzeyde deniz tarafından yutulan Nil, doğal olarak sola doğru doğduğu ve sağda dağıldığı söylenir.
Plutarch aslında Nil Nehri’nin zaman akışını temsil ettiğini söyler. Yazılarında güneyde Chronos’un yükselişi ve kuzeyde Nil Nehri ile son buluyor.
Mitolojide, hem Nil Nehri hem de Zaman nosyonuyla ilişkili birçok Tanrı vardır.

-Cronus-Satürn’ün Ogygia adlı diğer dünyaya ait alanı, Nil’e de uygulanabilir çünkü nehrin antik Yunan yazar Aeschylus tarafından benzer şekilde “Ogygian” olarak adlandırılması.
-Orbital periyoduyla (30 gün) “geçici sayı” 30 ile ilişkilendirilen Ay, geleneksel olarak Mısır tanrısı Thoth adıyla tanınır. Thoth sadece zamanın ölçüsünü düşünmekle kalmadı, aynı zamanda Nil ile yakından ilişkili bir hayvan olan ibis tarafından temsil edildi.

-Daha göze çarpan şey, eski Mısır’da en çok saygı duyulan ve en tanınmış ilah olan Osiris.
-Osiris oldukça basit bir şekilde ‘Nil’in tanrısı’dır. Bu, her ikisi de Nil’i tasavvur ettiği düşünülen Apis ve Hapi ile geleneksel kimliğiyle kurulabilir. Osiris, “Nil’in Osirisi” anlamına gelen Ausar-Hapi’den türeyen bir isim olan Serapis olarak da biliniyordu. Aynı zamanda Herodotus’un tanınmış ifadesine de sahip: “Nil, Osiris’in armağanıdır, ama Mısır Nil’in armağanıdır. Ve Nil’in tanrısı Osiris’in de Satürn’ün aksine bir zaman tanrısı olduğunu görürüz. . Osiris, Phoenix’in, efsanevi ateş kuşunun döngüsel yeniden doğuşunun ve tüm zaman bölünmesinin patronuyla özdeşleştirildi. Eski Mısır Kitabı’nda şu ifadelere yer verilmiştir: “Ben Zamanım ve Osiris’im”.

-Eski Hindistan’da, Orion’a (Osiris’in göksel formu) verilen isim Kal-Purush veya “Zaman Adamı” idi.
-Tüm amaçlara ve amaçlara hizmet eden Osiris, zamanın tanrısı olan Cronus-Satürn’ün Mısır versiyonudur. Bunun onaylanmasında, Orion’un tarihsel destanları (= Osiris) ‘Saturnus’ – yani Satürn’ü içerir.
Nil’de bir nehir zaman çizgisi var mı? Nil’in Sırları
Yazar Goro Adachi’ye göre (ki bu pek çok araştırmacı çalışmasından dolayı gözden düşmüş görünüyor), büyük ipucu, Büyük Piramit’in yıldız hizalama şemasındaki yıldızlardan ikisi olan Sirius ve Orion’un Alnitak’ından geliyor. .
Sirius, Giza’dan görüldüğü gibi ufukta yükseldiğinde, Alnitak ufukta 19.5 ° ‘in üzerinde seyrederken gördük.

fig-11.gif

Bu, MÖ 2350 yılı ve 19.5 ° açı / enlemin bağlı olduğunu gösterir.
Düzenlemeyi destekleyen başka ipuçları da vardır – Büyük Büküm’ün (Nubia / Kush) genel bölgesinin bir zamanlar “Siren” niteliği ile güçlü bir şekilde rezonansa giren ‘Yay Toprakları’ (Ta-Seti) denildiği gerçeği de dahil olmak üzere. M.Ö. 2350 -19.5 ° N çapa noktası, çünkü Sirius’un çeşitli epitetleri ‘Yay Yıldızı’ (‘Ok Yıldızı’) içerir.
Yukarıda bahsedilenlerden Adachi’ye göre üç şey kurabiliriz;
1-Hartum, 15.60 ° C’de. tam olarak M.Ö. 4000’e karşılık gelir.
2-17.67 ° N’de Atbara-Nil izdüşümü. MÖ 3124’e karşılık gelir.
3-Giza / Kahire, 30.00 ° Kuzey. M.Ö. 2093’e karşılık gelir.
İlk iki tarih inanılmaz derecede önemlidir; MÖ 4000 ve MÖ 3100, hemen anlaşılmalıdır. M.Ö. 4000 yıllarında Sümer adı verilen ilk medeniyetin, günümüz Irak’ındaki Mezopotamya’da aniden yükseldiği ve geri kalanların da sıçramaya başladığı görülmüştür. M.Ö. 4004 yılı, on yedinci yüzyılın ortalarında (Annales Veteris Testamenti) Başpiskopos James Ussher tarafından yapılan senaryo hesaplamasına dayanan ilk adam olan Adem için standart Hıristiyan tarihi. Onun hesaplamalarında Ussher, M.Ö. 2348 tarihini Büyük Sele de uyguladı. M.Ö. 4000, masonluk geleneğinin antik Mısır da dahil olmak üzere çeşitli eski kültürlere kadar izini sürdüğü yarı-ezoterik bir kardeşlik örgütü olan Freemasonry tarafından benimsenen takvimde kullanılan başlangıç tarihi. (Şöyle ki, İskoç Masonluğundaki en yüksek rütbeye “33. Derece” denir.)

fig-12.gif


M.Ö. 3100’de, benzer etkileri vardır: Tarih, eski Mısır’ın başlangıcı ile çakışmaktadır. M.Ö. 3100 civarında, Kral Men’lerin, Alt Mısır ve Yukarı Mısır’ı birleştirerek Hanedan dönemine başladıkları – İki Toprağın Birleşmesi olarak bilinen bir olaydı. Tarih, Maya takviminin şu anki çağın başlangıcı olan “Venüs’ün Doğumu” (M.Ö. 3114) dediği ile örtüşmektedir. Hindular için de, M.Ö. 3100 yılında Kali Yuga denilen çağın başlangıcıydı. Bu yüzden burada sunulan son derece önemli tarihler var, Adachi’ye göre Nil Nehri’ne yoğun bir şekilde bağlı.
Kaynak: Galaksiarşivi.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Hangi Elementesiniz gücünüzü keşfedin Magnetho 0 1,397 24-05-2018, Saat: 02:45
Son Yorum: Magnetho
  Hangi Doğa Elementinin Temsilcisi Olduğunuzu Biliyor musunuz Ruh Elementinizi Öğrenin Archilles 0 2,711 17-05-2018, Saat: 23:39
Son Yorum: Archilles
  HANGİ DUYGULAR HANGİ ORGANLARI ETKİLİYOR ? Archilles 0 1,783 03-05-2018, Saat: 21:59
Son Yorum: Archilles
  Dünyanın sırları burada mı? Emka 0 1,287 01-12-2017, Saat: 13:50
Son Yorum: Emka
  ENERJİ VAMPİRLİĞİNDE SİZ HANGİ GRUPTASINIZ? EvrimBilge 0 1,837 24-10-2017, Saat: 17:46
Son Yorum: EvrimBilge

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi