Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parmak Uçlarındaki İçsel Enerji ve Şifa Kaynakları: "Mudra"lar


Parmak Uçlarındaki İçsel Enerji ve Şifa Kaynakları: "Mudra"lar konusu, BİLGİ PAYLAŞIMI forumunda tartışılıyor.
#1
Mudralar kol, el ve vücut pozisyonlarını kullanır


Hinduizm ve Budizm. “Buda” büyük mudra kullanımı biliyordu ve çoğu bu ritüel jestler kullanılarak betimlenmiştir.

Çeşitli Kung Fu formlar pozisyonları mudra içerir.

Tantric ritüeller de düzenli 108 mudra kullanılır.

Hint Klasik Dansının içinde Mudralar kullanılır.

200’ün üzerinde mudra bulunmaktadır.

Mudra hareket veya el hareketi anlamına gelir. Ellerin sembolik dilidir ve varlığınızın bütün katmanlarında spesifik etkileri vardır.

Her elinizin 5 Parmağı bedeninizdeki 5 aşağıya doğru inen ve 5 yukarıya doğru çıkan enerji akımlarını temsil eder. Her bir parmağın bir çakra ve meridyenle bağlantısı vardır ve o enerjiyi yayar. Elleri ve parmakları belirli pozisyonlarda tutarak belirli organları, çakraları ve duygusal reaksiyonları etkilemek mümkündür. Mesela başparmak ile işaret parmağını bir araya getirerek bir kapalı devre oluşturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratır. Elektronikte buna yenileyici sistem adı verilerek sisteme gönderilen küçük miktarda enerji ile sistem güçlendirilir. Mudraları uygulamak omurgadaki enerji akımını güçlendirir ve bu gücün daha uyumlu ve daha büyük bir hayatiyetle tezahür etmesine yardım eder.

Ayrıca mudralar şuuraltımızın şuur üstü ile olan iletişimini etkiler. Gerek spiritüel yaşantımızda, gerekse şifa çalışmalarında şuuraltı ve şuur üstünün uyum içinde olması bizi başarıya ulaştırır. Mudraları kullanarak şuur altımıza mesajlar gönderir ve arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşırız.

Mudra zihnin bazı yönlerini aktive eder ve enerji kanallarını birleştirerek bedeni dengeler. Mudralar sahip olduğumuz bedene ve onun yaratıcısına sevgi ve saygı ile uygulanırlar. Eğer bir mudrayı sık sık yaparsanız zihninizi aktive edecek ve içinizdeki bilgiyi otaya çıkaracaktır.

İnisiyasyonlarda ve ritüellerde mudralar ezoterik mühür olarak yapılan uygulamanın gücünü arttırırlar. Ayrıca bedenin değişik bölgelerine değişik mudralarla dokunarak kutsamak mümkündür.

Kozmik güçlerin manipülasyonu için birer anahtar olan Mudraları da Reiki sembolleri gibi bilgisi ve fonksiyonunun farkında olarak doğru ve sorumlulukla kullanmak gereklidir.

Tek el ile yapılan mudralara Hinduizmde Asamyuka – bağlantısız ve iki elle yapılan mudralara Samyukta-bağlantılı adı verilir.

Mudraları uygularken bağlantınız ve alacağınız şifa verici, dengeleyici tesir için meditatif bir durumda olmanız en iyi sonuçları sağlar. Ayrıca ellerinizin "Tanrının Elleri" olduğunu zihninizde ve kalbinizde kabul ederek onlardaki enerjiye teslim olun.

Mudra' ları iki ayrı gurup altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Hasta Mudra olarak adlandırılan el hareketleridir. Digeri ise enerji çalışmalarında, konsantrasyon çalışmalarında ve meditasyon çalışmalarında uygulanan, el hareketleridir.

Tam meditasyon çalışmalarında ellerin duruş şekli ( Dhyana-Hasta-Mudra ) adı ile anılmaktadır ve ellerde kapalı bir devre meydana getirerek vücutda toplanan enerjinin dışa kaçmasını önlemek amacına hizmet etmektedirler.

Aynı zamanda ellerin bu tutuluş şekli yapacagımız çalışmanın bedenen tasdik edilmesini, niyetin ortaya konulmasını oluşturur ( Fiziksel İnkantasyon )

Burada ilk olarak her parmagın Tattva olarak adlandırılan evrensel beş elementin bir tanesi ile baglantısı oldugunu ve bu elementin ifade ettigi şuur hallerini sembolize etmek için kullanıldıgını belirtelim.

Tattva' lar aşagıdaki sıralanış şekillerine göre yukarıdan aşagıya inildikce incelen şuur hallerini ifade etmektedirler.

-Prithivi Tattva Toprak elementi Yüzük Parmagı
-Apas Tattva Su elementi Küçük Parmak
-Agni Tattva Ateş elementi Baş Parmak
-Vaayu Tattva Hava elementi İşaret parmagı
-Akaşa Tattva Eterik elementi Orta parmak


Mudra1.jpg

ELLER VE PARMAKLAR

Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder. Reiki enerjisi bütün bilinç düzeylerinde çalışır. Reiki yaparken mudraları kullanmak enerjiyi çok spesifik boyutlara yönlendirerek şuurumuzun yükselmesine ve Satori veya aydınlanmaya ulaşabilmemize yardımcı olur.

-Sağ El:Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eşitlik bilgisi. 3. Derin anlayış bilgisi. 4. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

-Sol Eluygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi, niyetin düşünülmesi, kutsanma, prensip, geçici realite, izlemek, içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin-dişi ve polaritede negatiftir. Ayı temsil eder.

-Başparmak: Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.

-İşaret Parmağı: Jupiter Parmağı olarak da bilinir.Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgarı temsi eder.

-Orta Parmak: Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.

-Yüzük Parmağı: Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.

-Küçük Parmak: Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

Sanskritçe mudra kelimesi Türkçe’de mühür anlamına gelir. Mudralar, kişinin benliğinde fiziksel, zihinsel ve işlevsel değişikliklere sebep olan belirli bedensel hareketlerdir. Çoğunlukla nefes teknikleriyle beraber uygulanan mudralar kimi zaman bandhalar ile beraber de uygulanır.

Bedenin belli bölgelerinde, beyindeki belli bölgelerle ilişkili kanallar bulunmaktadır. Aynı zamanda, bedendeki her organ, salgı bezi ve diğer bölümlerinin, ayak, el ve kulaklardaki belli alanlarda ‘yansıması’ bulunmaktadır. Akupunktur ve refleksoloji bu prensiple çalışan disiplinlere örnek gösterilebilir.

Mudralar arasında en bilinenleri meditasyon sırasında uygulanan el mudralarıdır. El ve parmaklarla çeşitli hareketler yapılarak mudralar oluşturulur. Meditasyon çalışmalarına yeni başlayanlar için çok fark etmese de çalışmalarını derinletmiş kişilerde ellerin konumu önemlidir.

Artık günümüzde fazlası ile ispatlanmaya başlayan bir inanışa göre, bütün hastalıkların alt bilinç nedenleri vardır; yani, hafif bir nezleden çok ciddi bir kanser türüne kadar bütün hastalıklar içsel veya dışsal huzur eksikliğinden, aşırı stresten, derin bir üzüntüden ya da travmatik bir tecrübeden dolayı oluşabiliyor.

Yoga ve/ya meditasyon yaparak, reiki tekniklerini uygulayarak bu hastalıkların tedavi edilebileceğine veya daha ortaya çıkmadan engellenebileceğine inandığımız gibi, çeşitli mudraları uygulayarak da dertlerimizi azaltabileceğimize veya yok edebileceğimize inanabiliriz.

Mudraları her mekanda ve her anda kolaylıkla yapabiliriz. Herbir parmak ucunda bulunan sinirlere temas ederek mudraların aktivitesi başlatılır ve herbir mudra bedenin, ruhun veya beynin değişik bölümlerine hitap eder.

Hatha Yoga çalışmalarında uygulanan 25 mudra vardır. Astanga yogada özellikle nefes çalışmaları esnasında uygulanan mudralar vardır.

Kundalini yogada ise neredeyse çalışmanın tamamı mudralardan oluşmaktadır. Mudralar hemen hemen tüm kadim öğretilerde, dinlerde, toplum ve inançlarda kullanılmıştır.

İslamiyette Allah’a yakarırken avuçları gökyüzüne doğru çevirerek dua ettiğimiz hareket de, Hristiyanların hemen hemen tüm filmlerinde görmeye alıştığımız yatak kenarına çökerek ellerin birleştirildiği ve alna dayandığı dua hareketi de birer mudradır diyebiliriz.

Sinir yolları ellerde, ayaklarda ve beyinde kollar ve bacaklardan daha büyük alanlar kaplamaktadırlar. Dokunma ve hissetme vasıtasıyla, özellikle parmak uçlarıyla, beyin işlevleri harekete geçirilmekte ve çalıştırılmaktadırlar.

Mudraların doğuşu ile ilgili kesin bir tarih ya da yer verilemiyor, ancak mudraların denendikleri ve işe yaradıkları çok iyi biliniyor.

Aşağıda sizlere örnek olarak birkaç mudrayı ve ne işe yaradıklarını sıraladık. Bunları rahatlıkla tek başınıza uygulayabilirsiniz.

Önemli olan birşey vardır ki, o da bir mudrayı uygulama amacınızı uygulama esnasında zihninizden geçirmenizdir. Mesela, Ksepana mudrayı uygularken, ‘Bedenimdeki ve ruhumdaki bütün negatifleri pozitif yapıyor, her tür gerginliği üzerimden sıyırıp atıyor, ve onların yerini taze enerji ve huzurla dolduruyorum’ diye hayırlı ve olumlu bir düşünce kalıbı geliştirebilirsiniz. Veya Mahasirs mudrayı uygularken ‘Başım rahat, hafif, zinde ve sakin’ diye düşünmeniz, yaptığınız çalışmanın etkilerini arttırır.

Mudra.jpg

Bazı Temel Mudralar:

-CHIN MUDRA

Yogada en sıklıkla uygulanan mudradır. Baş parmak tırnağının ucu ile işaret parmağı birleştirilir, diğer parmaklar rahat bırakılır. Baş parmak kozmik şuuru(Tanrı) temsil ederken işaret parmağı bireyin simgesidir. Yoga, birlik ve bir olmak demek ise bu mudrayı yaparak bireyle evren bir bütünü oluşturur.

-KSEPANA MUDRA

İşaret parmaklarınızı düz olarak birleştiriniz, diğer parmaklarınızı birbirine geçiriniz ve parmak uçlarınızı ellerinizin dış tarafına yerleştiriniz. Baş parmaklarınızı çapraz olarak birbirinin üstüne yerleştiriniz ve başparmak çukurları içinde tutunuz. Ellerinizin arasında küçük bir boşluk bırakınız. İşaret parmaklarınız, oturuyorsanız yeri, yatıyorsanız ayak uçlarını göstermelidir ve her iki el de gevşek ve rahat olmalıdır.

Uygulama

Sadece 7 ila 15 nefes alış süresi boyunca uygulayınız ve odaklanma nefes vermeye olmalıdır. 15 nefes bittiğinde avuç içleri yukarıya dönük olrak baldırlarınızın üstüne yerleştiriniz. Bu mudra her çeşit gerginlikten kurtulmamızı, bedenimizdeki negatif enerjiyi atmamızı sağlar.

-MAHASİRS MUDRA

Bu mudra her iki el ile uygulanır. Baş, işaret ve orta parmaklarınızın uçlarını birleştirin, yüzük parmağınızı baş parmağınızın kökünde bükük olarak tutunuz ve serçe parmağınızı uzatınız.

Uygulama

Günde iki veya üç kez 6 dakika boyunca uygulanmalıdır. Mahasirs mudra enerjinizi dengeler, kasılmaları ve baş ağrılarını gidermede kullanılır.


Aktif Zihin, Denge ve Sağlık için Mudralar

-Gyan Mudra (Bilgi Mudrası)

Yöntem:
Başparmak ucu ile işaret parmak ucuna dokunulur. Diğer üç parmak uzatılır.

Özellik:
Bilgi mudrası olarak bilinir, bilgiyi geliştirir.
Başparmak ucunda hipofiz ve endokrin bezlerinin merkezleri vardır.
Parmaklarınızı bastırdığınız zaman, bu iki bezin bulunduğu merkezleri aktifleştirirsiniz.

Süre:
Bu mudra için belirli bir zaman süresi yok.
Her yerde ve her zaman; otururken, ayakta veya yatakta yatarken uygulayabilirsiniz.

Faydaları:
Hafıza gücünü arttırır, beyni keskinleştirir, konsantrasyonu artırır ve uykusuzluğu önler. Eğer düzenli olarak uygulanırsa, tüm ruhsal zihinsel bozukluklar tedavi olur. (Histeri, öfke ve depresyon gibi.)

-Prithvi Mudra (Toprak, Dünya mudrası)

Yöntem:
Başparmağın ucu ile yüzük parmağının ucuna dokunulur, diğer üç parmak uzatılır.

Özellik:
Tüm fiziksel zayıflıkları azaltır.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yoktur. İstediğiniz zaman uygulama yapılabilir.

Faydaları:
Zayıf insanlar için kilo artışına yardımcı olur. Cilt sağlığını güçlendirir ve cilde parlaklık kazandırır. Vücudu aktive ederek sağlığı koruyup güçlendirir.

-Varuna Mudra (Su Mudrası)

Yöntem:
Başparmak ucu ile küçük parmak ucuna dokunulur, diğer üç parmak uzatılır.

Özellik:
Su içeriğini dengeler ve tüm hastalıkları önler. Hastalıklar su eksikliğinden dolayı oluşur.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yoktur. Uygulamaya göre belirlenebilir.

Faydaları:
Vücutta su içeriğini dengeleyerek kanı temizler ve sağlığı korur. Mide, bağırsak iltihabını iyileştirir ve kas erimesini önler.

-Vayu Mudra (Hava Mudrası)

Yöntem:
İşaret parmağınızı aşağıya kıvırıp üzerine başparmağınız ile basın. Diğer parmaklarınızı düz tutun.

Özellik:
Hava dengesizliği nedeniyle gerçekleşen tüm hastalıkları önler.

Süre:
12-24 saat içinde bu mudra 45 dakika uygulandığında hastalığın şiddetini azaltır. Daha iyi sonuç için düzenli 2 ay uygulanmalıdır.

Faydaları:
Romatizma, Artrit, Gut, Parkinson hastalığı ve felç Servikal omur ve omurga iltihabı, yüz felci için yararlıdır.
Ayrıca midedeki şişkinliği düzeltir.

-Shunya Mudra (Hava Mudrası)

Yöntem:
Orta parmağı aşağıya doğru kıvırın ve başparmak ile kıvrım yerinin ortasına bastırın.

Özellik:
Vücudumuzdaki donukluğu azaltır.

Süre:
Günlük tedavi için 40-60 dakika süre yeterlidir.

Faydaları:
Kulak ağrısını 4-5 dakikalık uygulama bile giderebilir.
Doğuştan olmayan sağır ve zihinsel özürlüler içinde kullanılır.

Surya Mudra (Güneş Mudrası)

Yöntem:
Yüzük parmağını kıvırıp başparmak ile bastırın.

Özellik:
Tiroid bezinde merkezi güçlendirir.

Süre:
Günde iki kez 5-15 dakika uygulanır.

Faydaları:
Kolesterolü azaltır ve kilo azaltmada yardımcı olur.
Anksiyeteyi azaltır, hazımsızlığı düzeltir.

-Prana Mudra (Yaşam Mudrası)

Yöntem:
Yüzük parmağı ve küçük parmak ile başparmak ucu birleştirilir. Diğer iki parmak uzatılır.

Özellik:
Yaşam mudrası olarak tanımlanır, yaşam gücünü artırır. Uygulama ile zayıf insanlar güçlü hale gelir. Kan damarlarında daralmaları azaltır. Eğer düzenli olarak uygulanırsa, kişi aktif hale gelecektir.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yok. Her zaman uygulanabilir.

Faydaları:
Bağışıklığı güçlendirir. Gözlerin gücünü artırır ve göz hastalıklarını azaltır.
Vitamin eksikliğini ve yorgunluğu ve halsizliği giderir.

-Apana Mudra (Sindirim Mudrası)

Yöntem:
Orta parmak ve yüzük parmağınızı kıvırın başparmak ucu ile dokunun, diğer iki parmağınızı uzatın.

Özellik:
Boşaltım sistemini düzenleyerek sağlığımızda önemli rol oynar.

Süre:
Günlük 45 dakika uygulama önerilir. Ancak daha uzun süreli uygulamalar daha yararlı sonuçlar sağlar.

Faydaları:
Şeker hastalığını kontrol eder.
Kabızlık ve basuru iyileştirir.
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

-Apana Vayu Mudra (Cesaret Mudrası)

Yöntem:
Orta parmak ve yüzük parmak kıvrılır başparmak uçları ile dokunulur, işaret parmağı ise başparmak tabanına dokunur ve küçük parmak uzatılır.

Özellik:
Kalp için yararlıdır. Kalp krizi riskinde enjeksiyon gibi çalışır.
Vücutta gaz içeriğini azaltır.

Süre:
Uygulamayı çok kez yapabilirsiniz… Kalp hastaları ve Tansiyon hastaları her gün 15 dakika süre ile iki kez uygulamada daha iyi sonuç alabilir.

Faydaları:
Kalbi güçlendirir ve çarpıntıyı düzenler.
Boşaltım sistemini düzenler.
Mide sorununu çözer.

-Linga Mudra (Isı Mudrası)

Yöntem:
İki elin parmakları iç içe geçirilir, sol elin başparmağı yukarıya doğru uzatılarak sağ elin işaret parmağı ile sarılır.

Özellik:
Vücut ısı üretir. Bu mudradan daha çok faydalanmak için beslenmede süt, tereyağına önem vermeliyiz daha fazla su ve fresh meyve suları tüketmeliyiz.

Süre:
İstenildiği zaman uygulanabilir. Isı ürettiği için çok uygulamada terlemeye neden olabilir. Kış dönemi daha rahat uygulanır.

Faydaları:
Bu balgam üretimini durdurur ve akciğerlere güç verir
Şiddetli soğuk algınlığı ve bronş enfeksiyonunu tedavi eder. Vücudu canlandırır.

Mudraları istediğiniz zaman, her yerde yapabilirsiniz. (Otobüs, tren, araba, ofis veya evde)

İşe yarayıp yaramadığını anlamak için denemek gerekir.

Uygulama ile kazanacağınız çok şey olmasına rağmen kaybedecek bir şeyiniz yoktur.
Your Page Title #satışortaklığı
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  ŞAMAN ŞİFA NEDİR? İNSANOĞLUNUN BİLDİĞİ EN ESKİ UYGULAMA Emka 0 4,801 05-09-2018, Saat: 15:47
Son Yorum: Emka
  Enerji Kordonlarını Kesmek Emka 0 3,395 02-08-2018, Saat: 11:46
Son Yorum: Emka
  KOZMİK ENERJİ NASIL ELDE EDİLİR ? Emka 0 3,776 29-07-2018, Saat: 23:34
Son Yorum: Emka
  Bu 7 Şeyi Yaparsanız Negatif Enerji Size Zarar Veremez Emka 0 12,454 02-07-2018, Saat: 14:59
Son Yorum: Emka
  Eterik Kordonları Kesme:Bu Ritüel Enerji Patlaması Getiriyor Bunu Bilmeniz Gerekli Emka 0 10,291 01-07-2018, Saat: 13:02
Son Yorum: Emka

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi