Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PİRAMİT İSMİNİN İÇİNDEKİ GİZLİ ANLAM


PİRAMİT İSMİNİN İÇİNDEKİ GİZLİ ANLAM konusu, ESKİ MISIR forumunda tartışılıyor.
#1
Piramidin sözlük anlamı da başlı başına büyük bir sırrı içinde barındırır. Günümüzde kullanılmakta olan Piramit söz­cüğünün kökeni Mısır Lisanı'na değil, Yunanca'ya dayanır. Piramit sözcüğü Yuananca'da "Pyros" sözcüğünden tü­retilmiştir. "Pyros" Yunanca'da "Ateş" anlamına gelmektey­di. Bu sözcüğün "Muhteşem Işık" anlamında mecazi kullanı­mı da bulunmaktadır.

İlk başta bu mimari yapıya "ateş" ya da "muhteşem ışık" anamına gelen bir sözcüğün verilmiş olması biraz garipsenebilir. Ancak bu yapının gizli kalmış bazı özellikleri dikka­te alındığında, Antik Yunan'da bu yapıya neden böyle bir söz­cüğün seçilmiş olduğu kolaylıkla anlaşılabilir...

Bu sözcüğün söz konusu yapı için kullanılmasının iki ay­rı anlamı vardı: Birincisi "Ateş Taşı", ikincisi ise "Sirius Takım Yıldızı" ile ilgilidir.

Orjinalleri Atlantis'te bulunan ve az önce üzerinde dur­muş olduğumuz enerji çeken ve depolayan özel taşlar, bir za­manlar piramidin tepe noktasına yerleştirilmişti. O dönemler­de piramidi görenlerin onun ışıl ışıl parladığından söz etmele­rinin nedeni de buydu. İşte Yunanlılar'ın bu yapıya ''Ateş is­mini takmalarının birinci nedeni budur.

Keops Piramidi'nin ezoterik yönü ile ilgilenen tüm araş­tırmacıları meşgul eden bir sorun da, bir zamanlar piramidin üst tepe noktasında bulunduğu bilinen bu taşlarla ilgilidir. 2000 yıl önce bölgeye gelen bazı gezginler, zirvenin altın­daki bir kaç taş sırasının yerinde olmadığından bahsetmişler­dir. Kayıp olan bu taşlara piramidin tepesinde oldukları için "Kapak Taşı" adı verildi. Bu taşların mahiyeti hiç bir zaman anlaşılamadı, fakat bilinen bir gerçek varsa o da şudur: Bir zamanlar Piramdin cephesini kaplayan levhaların sö­külerek Kahire'deki inşaatlarda kullanılmaya başlanmasın­dan çok önceleri bu taşlar yerinden kaldırılmıştı.

1182476_1920x1080.jpg

Gelelim ikinci nedene...

Keops Piramidi'nin Kral Odası bilindiği gibi Piramit içindeki enerjilerin odaklandığı bir bölümde yer alır. Ancak Kral Odası'nın bir başka özelliği daha vardır. Piramidin içindeki bu oda "Sirius Takım Yıldızı"nı rahat­lıkla gözlemleyebilecek bir açıda dizayn edilmiştir. Piramidin iç kısımlarında bulunan bu odaya Sirius'u göz­lemlemeye olanak sağlayan bir tünel açılmaktadır. Bu tünel vasıtasıyla Piramidin derinliklerinde Sirius Takım Yıldızı'nın saçtığı ışık rahatlıkla gözlemlenebilinekteydi.

Antik Mısır Gelenekleri'nde Sirius'un kutsal sayılan bir yıldız olduğu ve Sirius'a diğer yıldızlara oranla çok ayrıcalıklı bir yer verildiği hesaba katılırsa, bu yıldızın ışıklarının muh­teşem olarak adlandırılmasının son derece doğal karşılaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle, Kral Odası'nın Sirius Takım Yıldızı'nı gözlemleyebilecek bir açıda dizayn edilmiş olması buna en güzel kanıttır. Mısır Ezoterik Sırları ile yakından temasa geç­miş olan Antik Yunan Kültüründe de bu durum gayet iyi bi­lindiği için, göklerin muhteşem ışığının gözlendiği bu mabe­de muhteşem ışık anlamına gelen bir isim vermiş olmalarının nedenini anlamak hiç de zor değildir.

Antik Mısır rahipleri Atlantisliler'den aldıkları bilgiler doğrultusunda Sirius'un dünya için ne denli önemli bir yıldız olduğunu öğrenmişler ve bu sırrı mabetlerinin derinliklerinde saklarlarken, aynı zamanda da mabetlerinin derinliklerinden bu yıldızın ışıklarını gözlemlemekte belki de bu yıldızın tesir­lerine muhatap olmanın yollarını denemekteydiler.

İşte bu nedenle Yunanlılar'ın bu yapılara son derece gü­zel ve uygun bir isim bulmuş oldukannı rahatlıkla söyleyebi­liriz.

Günümüzde gözler önünden uzak kalmış, toplum hafıza­sından silinmiş sırların başında, Sirius Takım Yıldızı'nın dün­yamızla olan bağlantısı gelmektedir Bu sırrın üzeri, Tufan sonrası bizim kültürümüzde başlayan .sembolik eğitim sistemine geçişle birlikte örtülmüştür. Bu üstü örtülü sırrın anlaşılabilmesi için dinsel sembolizmin dilini çözmek gere­kir Aksi takdirde bu sırra ulaşmak mümkün değildin Bu sır kökeni Tufan Öncesi kültüre dayanan bizim devremizin eski uygarlıklarına ait mitolojik metinlerde de kendisini gizlemek­tedir.

Ezoterik bilgilerini Tufan Öncesi Atlantisliler'den alınış olan eski Mısır rahipleri bu sırrı biliyorlar ve bunu en gizli ve en güçlü ayinlerinde dışa vuruyorlardı. Kuşkusuz ki, bu sırda hiçbir zaman mabetlerin tlııvarlanndan dışarıya sızdırılmamış, inisiyelerce saklı tutulmuştur.

O halde bütün buraya kadar üzerinde durduğumuz konu­lara dayanak, "Büyük Piramidin çok sayıda işlevi mi bulun­muştur" diye sorulacak olursa, buna kesin olarak "evet" ce­vabı vermemiz gerekmektedir. İsmiyle bile bazı sırları kendi­sinde barındırmış ve halen de barındırmaya devam etmektedir.

Firavun Keops'un ismi Büyük Piramit'e atfedildi.

İsimle ilgili bu bölümümüzün sonunda Büyük Piramit'in bir diğer ismi olan "Keops" üzerinde de kısaca durmak isti­yorum. Büyük Piramide Keops isminin verilmesi. Klasik Tarih Bilimi'nin verilerini doğru kabul eden bazı arkeologlarca bu yapının M.Ö. 3.500 yılında yapılmış olduğu ön kabulüne dayanır. Bu tarihte Mısır'ın firavunu Keops'tu. O halde Büyük Piramit bu tarihte yapıldıysa, bunu yaptıran da o dönemin fi­ravunu olmalıydı. İşte bu düşünceden hareketle, Büyük Piramit'e firavunun adı atfedilmişdi.

Kurulan mantık doğru ama bilgi yanlıştı. Çünkü Büyük Piramit'in yapılış tarihi M.Ö. 3.500 değildi...

Bu yapının bu tarihten çok daha öncelerine ait olduğu bu­gün birçok arkeolog tarafından da kabul edilmiştir Bu neden­le Keops ismi, aslında Büyük Piramit için sadece bir zaman­ların ön kabulüyle ilgili bir anı olarak kalmış durumdadır.

Your Page Title #satışortaklığı
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  TUTANKAMON'UN MEZARINDA ÇOK SAYIDA GİZLİ BÖLME KEŞFEDİLDİ Spiritüeller 0 5,988 13-06-2016, Saat: 16:49
Son Yorum: Spiritüeller

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi