Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Batı Ezoterik Tradisyonunda Işık Bedeni


Batı Ezoterik Tradisyonunda Işık Bedeni konusu, BİLGİ PAYLAŞIMI forumunda tartışılıyor.
#1
Yazan Mark Stavish M.A.

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca Mark Stavish'in "Gizli Ateş: Kundalini, Kabala ve Simyanın İlişkileri ve Pratik Bitki Simyası yazıları da sitemizde yayınlanmıştır. Bu tercümeyi yayınlama izni verdiği için kendisine teşekkür ederiz. Işık Bedeni veya Simülakrom yaratılışı ileri seviyede oldukça ilginç bir okült uygulamadır. Bu konuda daha iyi bir kaynak olduğunu sanmıyorum. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu

Giriş 

"Işık Bedeni" doktrini Batı Ezoterik literatüründe yaygındır. Maalesef, bu kavrama yönelik birçok referanslar yapılmasına karşın, menşei (veya yapısı), gelişme evreleri ve uygulamaları konusunda çok az bilgi verilmektedir. Bu yazının amacı çoğu zaman muğlak olan bu konuda Kabala ve simya öğrencilerine çalışan bir ezoterik teori ve pratik teknik sunmaktır. 

Teorik ve Tarihi Özgeçmişi

"Işık bedeni" birinci asır gibi erken bir tarihte gnostik literatürde gözükmektedir. Ancak, daha erken tarihlerde Çin, Moğul, Tibet ve Hint literatür ve uygulamalarda bu konuda kapsamlı teori ve belgeler mevcuttur. Ki Kung veya Çin içsel simya başlığı altında maddi bilincin dışında varolabilecek olgun ve ince bir astral ve eterik enerji bedenin yaratılmasına yönelik pratik yöntemler verilmektedir. Bu beden ayrıca maddi bedeni süptil ve "eterik" kılabilecek bir etkileşime sahip olduğu düşünülmekteydi. Bu eterikleşme, üstadın kontrolü altında ölüm anında bedenin ışınlanmasını (demateryalize) sağladığı inanılırdı. Batı literatüründe bedenin bu tür ışınlaması, adeta fizik ortamından başka bir ortama geçiş yapması, İdris (Enok, Hanok), Hızır (Ezekiyel), İsa ve Meryem Ananın göğe yükselmesi, hatta Muhammet'in Miraç olayı şeklinde gözükmektedir.       
Maalesef, Doğu sistemler bu teori üzerinde amacına ulaşmak için uygulaması üzerinde çalışan bir teknik tradisyon muhafaza etmişken, Batıda buna benzer az bilgi mevcuttur. Elimizde buna en yakın kavram Simülakromdur (simulacrum) ve bu tür deneylere en yakın başlangıç noktası olabilir. Mevcut Doğu literatüründe maddi realitenin ötesinde şuurun çıkışını (projeksiyonu) ve varlığını sürdürmeyi sağlamak üzere, çoğu zaman "Gökkuşağı" veya "Elmas Bedeni" denilen "Işık Bedeni" şeklinde bir aracın mükemmelleştirilmesidir. Bu yazı mevcut Kabalistik uygulamalarla bu bedenin gelişmesi sağlanacağını ve Aysal (Yetzirah), Güneşsel (Briah) ve Satürnsel (Daath) şuur planlarında tam gerçekleşmeye tekabül eden gelişme evrelerinin nasıl başarabileceğini göstermeye yöneliktir.  

Bu planlarla neyin kastedildiği önemlidir, çünkü ilk başta ezoterik bir öğreti olarak karşılaşıldığında kafayı karıştırabilirler. 

Kozmos evreni yarattığında, insanoğlu veya şuurun ilahi farkındalığa gelişeceği yönü, "beşeri kıvılcım" esas birlikten ayrılıp inmişti. Bu birlik Atzilut'un İlahi Dünyası ve Hayat Ağacının Üst Üçlüsü ile simgelenmiştir.  

Madde yaratıldıkça şuur giderek artan yoğunlukları yaşarken, tezat oluşur ve maddi dünyaya geçer. Birlikten ikiliğe olan bu ilk iniş sözüm ona "Düşüş"tür ve bütün yaratılışla karşılaşmadan önce, Birliğe erken bir dönüşü önlemek için Kabalistik literatürde "Abis" denilen bir hudut konuldu. Bu "Yaratılışın İlk Günü" veya zaman/mekan'ın oluşuydu.     

İniş sürdükçe, beşeri kıvılcım giderek artan cinsel kutuplaşma yaşadı ve giderek İlahi şuurun anısından uzaklaştı. İnsanlığın benlik anlayışının merkezi yaratılışın İlahi Ahenk seviyesi Tifaret'ten sonra, bir ek hudut yaratıldı, buna "Peçe" veya "Paroket" denilir ve insanoğluna İlahi Kıvılcımdan ayrı bireysellik görüntüsü vermektedir.   

Son olarak üçüncü bir Peçe görülmekte ve bu maddi yaratılışı psişik ve ruhsal alemlerden ayırır. Burada insanoğlu İlahi menşei konusunda hiçbir anısı yoktur ve istediği şeylere yönelmeye tam özgürlüğe sahiptir.  

Dolores Ashcroft-Nowicki şöyle der: "Böyle çalışıldığında [Yol Çalışması] astral bedeni kullanırsınız, Majikal Kişiliğini [1] biliyorsun ve o aydan aya yapılan çalışmalarda sessiz sedasız güçlenerek gelişmiştir. Ancak bazı majisyenler tarafından kullanılan diğer bir form vardır, Işık Bedeni. Bazıları onun astral bedeni ile aynı şey olduğunu sanıyorlar, ama aslında tamamen farklıdır. Astral herkeste varolan eterik bir formdur, Majikal Kişilik uygulama ve konsantrasyon ile elde edilir. Işık Bedeni belirli bir maksat için inşa edilir, onun için diğer bir terim "cowan"dir. Onu inşa etmek kolay değildir, bazı insanlar hiç beceremezler, en azından tam olarak, inşa edildiği zaman sorunlar yaratabilir ve hakimiyet gerektirir." Sayfa 153, Ritüel Maji Çalışma Kitabı (The Ritual Magic Workbook) 

Ashcroft-Nowicki ayrıca belirli bir gelişme süresinden sonra, Işık Bedeninin bir tür "bağımsız bilince" alabileceğini de belirtir. Bu fikir ayrıca Tibet ve Çin literatüründe kaydedilmiştir. Küçük "ışık çocuğu" çoğu kez uygulayıcının aurası ve mabedinde astral bir rahimde bir cenine benzetilir. Majisyene bir yük, hatta potansiyel tehlike değil de bir yardımcı olabilmesi için, onun geliştirilmesi, beslenmesi, eğitilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Ancak, bütün okült faaliyetlerde olduğu gibi, tehlikeler çoğu kez uygulamaların psişik yönünden tehlikeli olmalarından değil, ama ilk çalışmaların sağlıklı ve doğal bir hız yerine, aceleci bir şekilde geçiştirmekten kaynaklanıyor. Ayrıca, neden vermeden çok az Batı majisyenin tam olarak bu tekniğe hakim olabildiklerini belirtmiştir. 

Ezoterik uygulamaları üzerinde çalıştığımızda ve Esas Birliğe dönmeye çabaladığımızda, ilk Peçeyi veya Yaşam ve Ölüm Kapsını deşmemiz gerekir. Böyle bir adı da var, çünkü ölüme yakın deneyimler (NDE near-death-experiences), beden dışı deneyimler (OOBE, Out-of-Body experiences) dışında çok az insan onu deşebilmektedir.

Astral bedenin üç şuur seviyesine erişimi vardır, sonradan dökülmesi gerekir veya Paroket Peçesini deşip bir sonraki üç seviyeye ulaşması için "İkinci Ölüm"ü geçirmesi gerekir. Ancak, İkinci Ölüm istenilmiyorsa, astral bedenin yok olmasını önlemek için önlemler alınması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa, yeni bir doğumla yeniden inşa edilmelidir.   

Güneş Dünyasının ötesinde Diriliş Bedeni kurulur ve bu Birliğe Dönüşte şuurun kullandığı ifade, araç veya "bedendir". [2]

Bu yazı da göstermeye çalışacağımız gibi, Işık Bedeni astral bedeniyle karıştıran öğrenciler olduğu gibi, bu bedenin amacı olan şuuru uzatmak veya "İkinci Ölümden savuşturmak konusunda da kafa karışıklığı vardır. İşlevi tam anlaşıldığı zaman, tam potansiyelini gerçekleşmek üzere daha önemli adımlar atılabilir. 

Mead ve Süptil (İnce) Beden

Yaklaşık olarak yüz yıl önce G.R.S. Mead "Batı Tradisyonunda Süptil Beden Doktrini" (The Doctrine of the Subtle Body in the Western Tradition) başlığı altında bir kitapçık yazdı. Olası olarak bu konuda yazılmış ender kitaplardan biridir ve süptil beden üzerindeki teori ve inançlar üzerinde skolastik araştırmalar doludur. Süptil bedeni deneyimlemek için kullanılan teknikleri vermemektedir. Kullanılan kaynaklar genelde Gnostik-Hıristiyan kökenlidir.

Mead'e göre süptil beden doktrinlerin en yüksek ifadeleri Hindistan'da bulunmaktadır, ama olası olarak diğer doğu öğretilerin ve süptil beden fikirlerinin simya ve astroloji ile geliştiğinin farkında değildi. Bu hem Doğu, hem de Batı için de geçerlidir, çoğu zaman öğrencilere önerilen teknikler arasında görülür. Bu astroloji ".. basit horoskop çizimi alakası olmayıp, dünyadan ışık alemine yükseliş merdiveni öngören astral teorilerle ilgilidir." (sayfa 9) Mead ayrıca şöyle demiştir:   

“Gök dininin en yüksek temalarıyla iç içe benzenmiş daha ince bir evreli astrolojinin daha derin, daha diri biri yönü varken, aynı şekilde simyanın daha diri daha psişik bir yönü vardı ve nihai olarak insanın ruhsal bir realiteye yükseliş merhaleleri ön görüyordu." (sayfa 13)  

Mead ayrıca Zosimus'un Mitra Ritlerinin amaç açısından simya uygularıyla aynı olduklarını kesin bir şekilde ifade ettiğini de belirtiyor ve günümüze dek tam olarak sadece bir Mitra kültü ritüeli kalmıştır ve teurjik uygulamaları Hint yogasına benzerlik arz etmektedir. (sayfa 30) Ritüel ayrıca süptil bedeninin ruhsal mükemmelleşme ve doğum yöntemi olduğunu açıklamaktadır.      

Sepher Yetzirah (Yaratılış Kitabı) ve Golem ışık bedeni olarak sıkça ima edilmektedir.

butunsel-sifaya-giden-yol-bedeni-ve-ruhu...tirmek.jpg

Işığın Üç Seviyesi

Süptil beden konusunda üç temel tanım şunlardır: kürelerin seviyelerinden yükselir, güç ve saflığı artar ve ışık ve/veya ateşten oluşmuştur. saflık derecesine göre ruhsal beden, ışıldayan beden ve diriliş bedeni olarak tanımlanır.

Mead'e göre ruhsal bedeni tanımlayan kadim literatürü ve terminolojiyi okurken belirli bir yanıltma payı vardır. Mead'e göre her ne kadar aksi görünmesine karşın, ruhsal beden temelde tektir ve sideral (yıldızsal) beden günümüzde (1919) astral bedeni olarak tabir edilenle bir ilgisi yoktur.  

Ruhsal bedeni veya to soma pheumatikon, fiziksel beden yakın bir şekilde ilintilidir. Yahudi Kabalasında nephesch [nefs, nefis, nefes] veya nebati-hayvani ruha benzer.     

Işıldayan beden (Radiant Body), modern kabalistik ekollerde Muzaffer Güzellik Vizyonu denilen deneyimi yaşamamızı sağlar:

“Tifaret Güzellik anlamına gelir. Şuur Sütunu olan Denge Sütununun üzerinde bulunur ve kaydedildiğine göre yeryüzünde enkarne olan, yani "et ve kemikten" insanın ulaşabileceği en yüksek hale tekabül etmektedir. Bu daha yüksek sefirot (ağaca göre yüksek) etkilerini algılayamayacağı veya bir şekilde yaşamayacağı anlamına gelmez. Bu demektir ki Tifaret'te kalabilen biri, maddiyatını "ruhsallaşmıştır" ve ışıldayan bedenini inşa edip enkarnasyonun ötesine gitme gücünü elde etmiştir." [3]   

"Bir zamanlar Güzelliği tüm ihtişamı ile algılayabiliyorduk, o zaman biz filozoflar, ulu kafile ile birlikte Zeus'un kervanına, ve Tanrıların kervanında diğer ruhlar görkemli gösteriye ve ilahi vizyona şahit olduk ve vecit halinde bir araya geldiğimiz kutsalların en kutsalları denilebilecek sırra inisiye olduk." (sayfa 58) 

Proclus derki:

“Ayrıca ışıldayan beden (augoeides ochema) cennetle tekabül eder, oysa ölümlü ve beşeri bedeni ayın altındaki bölgeye (dünya) tekabül eder." 

Bir taraftan Hıristiyanlığın gelişme çağında fizik bedeninin kıyamet gününde dirilişi doktrini şiddetli tartışmalara neden olurken ve "et sevdalıları" olarak adlandırılanlar tamamen ruhsal bir dirilişe inananlara karşı ağırlık kazanırken, Mead, İsa zamanında Yahudilerde fiziksel bir diriliş fikrinin pek yaygın olmadığını göstermiştir. Onun yerine yükseliş ve dirilişi sağlamak üzere bireyde saflık derecelerinin yüceltilmesine yönelik Midraş ve diğer kutsal kitaplara dayanan güçlü bir gelenek vardı.  

Kutsal kitaplarda Elijah ve İsa konusundaki hikayeler kullandıkları bedenlerinin bir yandan somut, ama bir yandan da fiziksel engelleri aşabilen bedenler olduklarını ima etmektedir. Örneğin İsa'nın kilitli bir kapıdan geçebilmesi gibi. Ancak Elijah, İsa gibi ölmedi, o alevli bir araba içersinde cennete alındı.   

Bu bedenler aslında farklı bedenler değildi, ama kişiliğin derece derece saflaştığı mertebeler, hepimizin içinde taşıdığı Tanrının özgün ve bireysel ifadeleridir. Bir "beden" veya ifade arınıp saflaştığında ölür ve yerine başkası alır. Diriliş bedeni farklı kılan maddi dünyada varolmasına rağmen, maddi engellerden serbesttir. Bu mükemmel beden esas olarak bir terkiptir. İnce ve basit elementlere ayrışmıştır, oysa fiziksel bedene kaba elementler bulaşmıştır. Mitra inisiyasyonunda şu sözler geçer: 

"Ey menşeimin Menşei; Varlığımın esas varlığı; içimdeki nefesin İlk Nefesi; içimdeki birleşimlerin karışımı için Tanrı tarafından verilen İlk Ateş; içimde ateşin İlk Ateşi; içimdeki suyun İlk Suyu; içimdeki toprağın İlk Toprağı; işte benim Mükemmel Bedenim ..."  (sayfa 102, Bir Mitra Ritüeli (A Mithriac Ritual, London 1907)) 

Uygulama 

Ashcroft-Nowicki tarafından önerilen uygulama en direkt ve basit olanıdır. Ancak, Aurum Solis yöntemi gibi herhangi özel ritüeller kullanılmamasına rağmen ışık bedenin dolaşmasını engellemek için kutsanmış bir mabette bir ritüelin yapılması önerilir. Ayrıca ışık bedenin kendi başına hareket etme isteğini belirtince, sert bir şekilde disiplin altına alınması gerektiğini belirtmiştir.      

“Burada gerekli olan azıcık da olsa, sürekli bilinç aşılamakla, cowan  [Işık Bedeni] kendisine ait bir yarım bilinç elde eder. Hatta bir bakıma onu kısmi olarak canlandırmış olursunuz. Bu nokta hemen hemen kesin olarak özgürlük için bir hamle atacaktır. Buna da hiç bir şekilde izin veremezsiniz, zira karanlık güçler onu elde edip  aleyhinize ve hatta bağ kurduğunuz kişilere karşı kullanmaya çalışırlar. Görüntüye güvenip onun sizin olduğunuzu kabul ederler. Dolayısıyla, cowan'ın hâddini aştığı hissi verdiği an, ona sağlam bir psişik telkin gönderip kimin patron olduğunu hatırlatınız."  

Bundan sonra Ashcroft-Nowicki bir kamersel ay (28 gün) süreyle cowan ile irtibatın tamamen kesilmesi ve kendi kendimize yarattığımız ve benliğimizin bir yansıması olan olan varlığa karşı hiç bir sempati gösterilmemesini öneriyor. Aksini yapmak, felaketi davet etmek anlamına gelir. Bu hatta, kişisel kozmosumuzda "Düşüş"e eş anlamda olur. 

Ama bütün bu uyarı ve sorunlara rağmen, kısmi da olsa Işık Bedenin yaratılışı çok mükafatlandırıcı ve ruhsal bir deneyim olabilir. Göreceğimiz gibi, psikolojik arınma ve psişik gelişim için birçok fırsat da sunar.  

Gerek Doğu, gerekse de batı metotlarda Işık Bedeninin yaratılışında şu dört unsur paylaşılır: acele etmeden yavaş ilerleme, kutsal bir alan veya mekanda çalışma, dolanmasını önlemek ve kimin efendi olduğunu anımsatmak.

Doğu yöntemlerde açıkça belirtilen, ama modern talimatlarda eksik olan unsur Işık Bedeninin fiziksel aleme üstün olması ve istendiğinde fiziksel bedene direkt bir etki sağlayabileceği konusudur. İşte bu etkiler fiziksel bedenin esirleşmesini (eterikleşmesini) sağlayıp, sağlığı, uzun ömrü ve olası olarak bir tür "psişik mutasyonu" sağlar. Batı okulları "İnce kabaya hakimdir" Hermetik kurallının imaları ve burada nasıl uygulanacağı konusunda sessizdir.

Işık Bedeninin, yansıtılmış imajı, farklı bir varlık görüntüsü, bilinçdışı oluşu, çoğu kez ruhsal mekanizmayla (İbrani Kabalada ruah) bütünleşmek istemeyen nefsten (bilinçaltı - İbrani Kabalada nephesch) çıkan şiddetli görüntüsüne rağmen halen bizim bir parçamızdır. Onu disiplin etmekle, işlev ve amaç vermekle, kılavuzluk etmekle, aslında kendimize bu şeyleri yapmış oluyoruz. Ancak Işık Bedeni, açık bir şekilde içimizde bu güçler dönüştürülmediği sürece ve fırsat verildiğinde varlığını ortaya koyup kendi başına bilinçleneceğini gösterir.      

Majikal çalışmalarda bunu Işık Bedenin yaratılmasında görüyoruz, psikolojide ise nevroz, şizofren ve hatta şiddetli psikoz vakalarında görmekteyiz.   

Ezoterik çalışmalar varlığımızın bu farklı yanlarına hitap etmekle, onları bütünleştirmekle modern terminolojide akıl hastalığı denilen psişik parçalanmalar önlenmiş olur.    

Aşağıdaki çalışmalar deneyim seviyesi ne olursa olsun, herkes tarafından uygulanabilir. Ancak ideal olarak, Kabalistik etütlerin üçüncü veya dördüncü yıllarında yapılmaları daha iyi olur. Bunun sebepleri basittir: psişik ve okült konularda ne denli fazla deneyiminiz varsa, somut başarı elde etme olasılığınız o denli fazla olur. Ayrıca, zamanla konsantrasyon, imgeleme, psişik faaliyet için güçlü bir çalışma ortamı yaratma becerileriniz gelişmiş olacaktır. Dolayısıyla, ümit ederiz ki üçüncü veya dördüncü yılında azimli bir Kabalistik Majisyen pentagram ve heksagram ritüellerin ön gördüğü temel psikolojik deneyimler üzerinde çalışmış olacaktır. Önceden gezegensel invokasyonlar (davetler) konusunda deneyim aşağıdaki talimatları daha kolay kılar.

Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde ilk 3-3 ½ yıl çok basit ve temel majikal işlevleri öğrenmekle geçer, bunun  yanında çok kapsamlı Kabalistik, simyasal ve astrolojik bilgileri ezberlemek ve anlamak gerekir. Regardie tarafından yayınlanan Altın Şafak kitabında verilen Büyük Pentagram Ritüeli, Büyük Heksagram Ritüeli, Gül-Haç Ritüeli gibi teknikler genelde 5=6 Adeptus Minor derecesine ulaşmadan öğretilmemektedir. Zaman zaman bu derecenin bir hazırlık derecesi olan Portal derecesinde de verilebilir. Bütün majikal aletler de aynı zamanda İkinci Cemiyete inisiye olmak anlamına gelen Adeptus Minor derecesine inisiye olunca imal edilir. Regardie'nin eserinde görülen gezegensel ritüeller, tılsımlar ve benzeri teknikler sadece bu süreden sonra üstlenilir.[4]        

Herhangi bir okula tabi olmadan çalışanlarınız için genelde şu önerilir: ilk yılı Elemental ve Pentagram çalışmaları ile geçiriniz. İkinci yılı gezegensel çalışmaları yapınız ve üçüncü yılda ikisini bütünleştiriniz. Dördüncü yıl genelde zodyak majisi ve yol çalışmalarının tamamlanması üzerinde odaklanır. Yol çalışmaları ilk yıldan itibaren herhangi bir zaman başlanabilir Hayat Ağacının 32 yolunu tam olarak yapabilmek için yaklaşık olarak 1½ yıl gerektirir. Her bir yol birden fazla yapıldığı için, majikal eğitimin ek yönleri için iki üç yıl arası bir süre vermekte fayda vardır. Özellikle 32nci yoldan 24ncü yola kadar olan Yol Çalışmaları psikolojik sağlık için hayatidir ve ikinci Yol dizisine (23üncüden 19uncuya) girişmeden iki, üç kez yapılmalıdır. [5] Tabii ki, çalışma hızı önemli değildir. Acele çalışıp, çalışmayı yarım yamalak yapmaktansa, yavaş ve dikkatli gidip gerçek ilerleme kaydetmek daha önemlidir.

Işık Bedenini yaratmak için mevcut en eksiksiz yöntem Melita Denning ve Osborne Phillips yazdığı "Majikal Felsefe"nin (The Magical Philosophy) 3. cildinde "Majisyen" adında ritüeldir.[6] Bu ritüel Aurem Solis Sacra Verbum Cemiyetinin külliyatındaki talim programındandır.  

Bu ritüel on dört kısımdan oluşmuş beş esas bölüme ayrılmıştır. Başlığın altında bir not, bu ritüelin günün başında yapıldığında daha etkin olduğunu önermektedir. Muhtemelen bu günün ilk gezegensel saatindedir.  

Gnostik ve Platonik edebiyatının en önemli hususlarından biri arınmak için süptil bedenin fiziksel bedeninden ayrılmasıdır. Bu hayali ve nihai olarak gerçek ayrılma tekniğinin esasını oluşturmaktadır. Sadece psişik benliğimizi maddi yaşamın kargaşasından serbest kılmak suretiyle psişik varlığımızın iyilik ve kötülüğünü tam olarak yaşayabiliriz. Psişik yapımızın sistemli ve sıkıdüzenli arınması ve değişik yönlerinin bütünleşmesi bilinen en zor ve mükafatlandırıcı psiko-ruhsal uygulamadır.      

Ön Hazırlıklar 

Mabet yeri her zamanki gibi düzenlenmelidir, ortada ve ortanın biraz doğusunda altar (sunak) bulunmalıdır. Mümkünse, kutsanmış bir Gül Haç takınız ve altarın üzerine Toprak Pentagramı koyunuz [7].

Mabedi Tesis Etmek 

Küçük Defetme Pentagram Ritüelini yapınız.[8]

Yüksek Benlik

Merhamet eli olan sol elinizi Toprak Pentagramın üzerinde koyunuz. Yüksek Benliğinizin varlığını çağırınız. Parlak alevli ve fosforlu bir küre veya "yod" harfinin başınız üstünü değdiğini ve sizi kozmos ile birleştirdiğini hayal ediniz. Adeptus Minor duruşunu (kollar iki yanda, Tau haçı şeklinde) alınız.

Kolları indiriniz ve Yüksek Benliğiniz, içinizdeki Yaratılış Alevinin, bu Kozmik çekirdeğin anlamı üzerinde tefekkür ediniz. 

Orta Sütun Egzersizi yapınız.

Bu egzersizi yapmanda amaçlarınızı, farkındalık ve hizmette gelişme fırsatınızı taktir ettiğinizi beyan ediniz. Işık, Hayat, Sevginin (üç "L": Light, Life, and Love) varlığınızın her hücresinde, düşüncesinde ve davranışında ifade edilmesini dileğiniz.  

Alt Benlik

Saat yönünde dönerek Mabedin batısına dönük durunuz. Fiziksel ve psişik bedenlerinizde dönen enerji akımlarını hayal ediniz. Kalp merkezinizi enerjilendiriniz, enerjinin tepeden kalbinize ve oradan ayaklarınıza ve tekrar yukarıya devinim yaptığını hissediniz.   

Alt benliğiniz ve fiziksel bedeniniz üzerinde hakimiyetinizi sevecen ama disiplinli bir üslupla beyan ediniz. Onların size hizmet etmek üzere bulundukları için müteşekkir olunuz. Ancak onlar bağımsız varlıklar olarak değil, Benliğin gelişmesine hizmet üzere mevcutturlar.   

Adeptus Minor duruşunu alınız ve kendinizin muazzam bir hacimde büyüdüğünüzü imgeleyiniz. Alevli Taç merkezinizi imgeleyiniz veya formül ile oluşturunuz ve şuurunuzun önemli kısmının  buradan çalıştığını hissediniz.

Kutsama, sevgi, sağlık ve mutluluk düşünce ve dilekleri alt benliğinize ve gufa (fizik bedenin İbranicesi) gönderiniz.

Büyüklük hisleri dağılırken ve mabedin normal idrakine dönerken bir süre tefekkür ediniz.

Doğuya dönerek Yüksek Benliğin Güçleri mevcut bulunmasını ve bu çalışma ve akıbetinde kullanılmasını dileğiniz.       

Doğu köşeye hareket ediniz ve tekrar Batıya dönük durunuz. 

Gerekliyse, ikinci kez Orta Sütun Çalışmasını yapınız. 

Işık Bedeni güneş sinirağı (solar pleksüs) merkezinden dışarıya aksettiriniz. Onun doğuya dönük veya kendinize doğru durmasını sağlayınız. Güneş sinirağından uzanan gümüşi mavi kordonun (göbek bağı) Işık Bedeni ve sizin aranızda bağ kursun.    

Telkin ve Talimat 

Yüksek Benliğin namına önünüzdeki imaja sevecen ama disiplinli bir üslupla Büyük Çalışmada size destek vermesi gerektiğini telkin ediniz. Eğer herhangi bir özel talimat, destek ve ek çalışma gerekecekse, bunları da ilave ederek belirtiniz.

Yüce Tanrı adına bu ritüele iştirak ettiği için teşekkür ederek Nefsinize (İbr. Nefeş/Nephesh) hayır dileğiniz. 

Işık Bedeni enerjilendiriniz ve yüksek derecede bir kaynaşma ve bütünlük sağladığını imgeleyiniz. 

Tamamlama

Işık bedeni ve gümüş kordonunu tekrar içinize çekiniz, onun bir sis veya parlak mavi-gri gümüşi psişik protoplâzma şeklinde kordonla birlikte dağılıp bedeninizden yansıtıldığı bölgede (güneş sinirağı) emildiğini imgeleyeniz. Sağlam bir şekilde kapatınız.  

Enerjinin bedeninizde dolaştığını ve kas, kemik ve iliklerinize sindiğini ve tam derinizin yüzeyinde ışıkla bedeninizi sardığını hissediniz. 

Başarılı operasyonu kutlayınız.

Işık Bedene Talimat Vermek

İki veya üç haftalık bir süreyle Işık Bedeni başarılı bir şekilde dışa aksedip sonra yeniden özümsedikten sonra, onun üzerine belirli fikirler göndermeye başlayabilirsiniz. Kişisel tercihlerinize göre bu bir kaç şekilde yapılabilir. 

İlk başta, Işık Bedenin omuriliğinde gezegenleri tabanda Satürnü [tekabüller görüşe göre değişebilir] ve başta Güneş ve Ayı dizerek onu gezegenlere ilişkilendiriniz. Onları parlak beyaz veya Kraliçe Renk Cetvelinde hayal ediniz.

Gezegenlerin renk, sembol ve seslerini kullanmak suretiyle Işık Bedeni belirli kaliteler aşılanabilir.

Diğer bir yöntemde Işık Bedenin içinde organlar imgelenir ve bunlara tekabül ettikleri gezegenlerin renk ve sesleri eklenip gezegenlerin güç ve erdemleriyle doldurulur.          

Bu Işık Bedenin Aysal veya Astral arınmasıdır, böylece Gümüş Bedeni tanımını hak etmiş olur, zira genelde Aysal ve Astral alemleri etkiler ve tarafından etkilenir. Belirli bir süreden sonra ona daha fazla talim vererek Briatik Alemler tarafından tesir alan Güneşsel, Altın veya Işıldayan Bedene dönüşmesini sağlarsın. Bunun ötesinde Satürn küresinin etkisi altında Elmas veya Diriliş Bedeninde mükemmelliğe ulaşır.

Ayrıca Işık Bedeni dışa aksedildikten sonra Orta Sütun çalışmasını içinden uygulayınız. 

Her zaman enerjiyi fiziksel bendenizin içine ya bir sis veya bir gölge şekli olarak tekrar çekiniz.

Elemental yönlerde keşif yaparken (pentagram ritüelinden: doğu=hava, güney=ateş, batı=su, kuzey=toprak), istediğiniz element ile rabıta kurmak için Işık Bedenini kullanınız. Onu bir çalışmaya göre bir ateş, su, hava veya toprak bedenine dönüştürünüz. Onu bir bileşken olarak içinde dört elementin dengeli potansiyeli taşıyan, akaşa veya beşinci ruh unsurun hakim olduğu dinamik manyetik ve elektrik özellikleri içeren bir beden olarak algılamalısınız.

Işık Bedeni ayrıca bir Tanrısal imaja ve tanrı formuna aktarılabilir veya dönüştürülebilir. Bunun etkisi bilenen Altın Şafak tanrı formlara girme yönteminden farklıdır. Bu durumda, imajı yaratıktan sonra onu normal beden ölçülerden daha fazla büyütmekte fayda vardır. Herhangi bir çalışmada şuurunuzu yoğun bir biçimde Işık Bedenine aktarmanız ve çalışma bittiğinde enerjiyi tamamen bedeninize çekmeniz önemlidir. 

Işık Bedeni İbrani harflere şarj edilebilir. Bunları Oluşum Kitabı Sefer Yetzirah'ta belirtilen organlarda imgeleyiniz. Bu ayrıca ışık Bedenini dışa yansıtmadan önce fizik bedenin üzerinde de yapılabilir ve onun yaratılış ve dışa aksedilmesini destekler.[9] Harfler parlak beyaz veya Kraliçe Renk Cetvelinde imgelenebilir. Ayrıca Dört Harfli Kelime Tetragrammaton olarak da yapılabilir. Burada Y (Baş) Heh (Omuzlar), Vau (Omurga) ve Heh (Kalça, ayak) olarak uygulanır. Alfabedeki gibi yüzeyinde değil, dıştan üzerine yansıtıldığı değil, şeklin içinde güçlü bir şekilde parladıkları imgelenmelidir.  

Işık Bedenin amacı astral (Yetzirik) ve mental (Briah) enerjilerin arınması ve ifadesi için bir araç yaratmaktır. Bu şekilde, sadece objektif ve sübjektif alemler arasında değil, aynı zamanda duygusal ve fiziksel realiteler arasında bir köprü vazifesini görür. Daha önce belirtildiği gibi, astral yapımızı sevgiyle arındırarak fiziksel görünüşümüzü ve sağlımızı değiştirebiliriz. Bu çalışmada Nefs/Nefeş (Nephesch) arındırdığımız benliğimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır, nefs de madde alemini (bizim Tuzumuz) ve akıl dünyasını (bizim Merkürümüz) kapsıyor. Onu Tacımız (Keter) açısından hitap ediğimizde üçüncü Prensibi eklemiş oluruz ve Akıl ve Ruhu örtmüş oluruz (Kükürtümüzü oluştururuz). 

Bu Dört Kabalistik Alem ve örtüşen Üç İlke iç ve dış simyanın temelini oluşturur. 

27nci Yol aynı zamanda bir tür Kundalini Yoga çalışmasının parçasıdır, diğer yandan 24uncü Yol Kundalini'nin uyarımıdır. 27nic Yol Doğal enerjiyi Entelektüel Aleme bağlarken, 24üncü Yol Güneş (ruh) enerjisini Doğal enerjiye (psişik) bağlar. Her ikisi mars veya İradenin etkisi altındadır, zira Mezla'nın akışını terse çevirirler ve Dönüş Yolunda psişik kanalları temizlerler. 

Bu çalışma 24üncü Yolda ikincil etkileri ve 28 yolda (Netzah-Yesod) da bazı etkileri olacaktır, zira bu Yol Psişik Merkezlerde Psişik enerjinin akışını idare eder. Bütün yetzirah yolları bu çalışmayla bir yere kadar etkilenecektir. Yükselip de kusurlu fikrilerimizi, itiraz ve şehvetlerimizi birlikte alamayız. Her ikisi Geburah'ın Kılıcı veya Aydınlanmış bir İrade tarafından temizlenir, disiplin edilir ve yeniden yönlendirilir.  

Bazen Tanrının (Deu) veya Ateşin (Feu) Evi olarak bilinen Yıkılan Kule tarot kartındaki Yıldırım sürekli akan Mezla yıldırımının önüne gelen her türlü kusuru yok edeciğini gösterir. 

[1] Majikal Kişilik insanın kendi kendine yarattığı ezoterik çalışmalarda daha fazla güç, kişilik ve güven sağlayan imajıdır. [Kullandığı bir kişilik formu veya maskedir]. 

[2] Bakınız: Esoterik Bilginin Temel Esasları, Ders 1-3 (Fundamentals of Esoteric Knowledge, Lesson 1-3) Doğa Filozofları (The Philosopher’s of Nature (PON), Wheaton, Ill. ©1988).

[3] Bakınız: Kabala Kursu Ders 17, Doğa Filozofları  (Qabala Course, Lesson 17. The Philosophers of Nature (PON), Wheaton, Ill. © 1995).

[4] Bakınız: "Altın Şafak Tradisyonuna Kendi Kendinize İnisiyasyon" (Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition) yazan Chic and Sandra Tabatha Cicero. (Llewellyn Publications. Saint Paul, MN. Copyright 1995)

[5] Yol Çalışmaları (Pathworking) üzerinde daha fazla bilgi için bakınız: Doğa Filozofları Kabala Kursu (PON Qabala Course). Dolores Ashcroft-Nowicki'nin "Aklın Yolları" (Highways of the Mind), ve Melita Denning ve Osborne Phillips'in "Majikal Şuur Halleri" (Magical States of Consciousness).

[6] Sayfa 359-362.

[7] Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde (Hermetic Order of the Golden Dawn), belirtildiği gibi Hermetik Gül Haç ( Hermetic Rose+Cross) ve Toprak Pentagramı (Pantacle of Earth) üstat (adept) seviyesi aletlerdir. Doğa Filozofları Kabala Kurusnda (The Philosopher’s of Nature (PON) Qabala Course), onları altıncı yıla girmeden imal edilmezler. Ancak, Büyük Pentagram Ritüeli (the Supreme Pentagram Ritual) ve Büyük Heksagram Ritüeli (the Supreme Hexagram Ritual) ikinci yılda sunulur.

[8] Elemental Derece İşaretlerin (‘Elemental Grade Signs’) Kullanımı veya "Peçeyi Deşmek İşareti" ( ‘Rending of the Veil’) isteye bağlı olarak kullanılabilir.

[9] Bunu yapan bir öğrenci ışık Bedeninin daha diri, ama kontrol edilmesi biraz daha güç olduğunu fark etti. Ayrıca yatarken fiziksel bedenlerinde harfleri imgeledikleri zaman, astral bedenin daha beşinci veya altıncı harf zikredilmeden önce astral çıkışı kolayca oluştuğunu da fark etti.   

Kaynak:hermetics.org

Your Page Title #satışortaklığı
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Işık İşçisi Olduğunuzu Gösteren 12 İşaret Emka 0 10,023 23-08-2018, Saat: 16:14
Son Yorum: Emka
  Beyaz Işık Koruması: Nedir ve Nasıl Kullanılır? Emka 0 4,270 09-07-2018, Saat: 13:37
Son Yorum: Emka
  Işık Beden / Merkaba Etkinleştirmesi Yaptığınızı Gösteren 7 İşaret Emka 0 3,691 04-07-2018, Saat: 18:40
Son Yorum: Emka
  Dünyayı Aydınlatacak Bir Işık Taşıyıcısı Olduğunuzu Gösteren 7 İşaret Emka 0 2,759 22-06-2018, Saat: 22:55
Son Yorum: Emka
  Dünyayı Kurtarabilecek 144.000 Işık İşçisinden Biri Olabilirsiniz Magnetho 0 15,284 03-06-2018, Saat: 00:56
Son Yorum: Magnetho

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi