Submit Face book
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BURÇLARIN YAŞAM AMAÇLARI


BURÇLARIN YAŞAM AMAÇLARI konusu, Astroloji forumunda tartışılıyor.
#1
KOÇ    
Var olmak - Koç'un hedefi budur.

Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış
olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve
iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.

Dürüstlük, didişmecilik, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret Koç'un
kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan, gereksiz duygusal inceliklerle
vakit harcamayan, dışa dönük bir idealisttir.

Gelişimsel hedefleri; yaratmak, yenilikler ortaya koymak,

ilerlemeyi, öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen
eyleme geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği "şu an"
düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile
ilgilenmez, çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi
uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç'un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu
sabırsızlık Koç'un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir
projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi
nedeniyle girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur.
Kaynağı olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştırmek için
kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale
gelebilir.

Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek, hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve
gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.

BOĞA    
Huzuru bulmak ve onu korumak - Boğa'nın hedefi budur.

Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak.
Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak, ancak bunun üzerinde konuşmaya
ihtiyaç duymamak.

Karmaşıklıktan kuşku duymak Boğa'nın kaynağıdır. İçgüdüsel bir şekilde,
kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş.
Güven veren ilişkiler ağı. Sonsuz bir pratiklikle kozasını örer. Doğal
olarak denge, güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar.

Boğa'nın stratejisi sonsuz sadeleştirmedir. Varoluşa ait melodramlar yoktur.
Sadece hayatın özüyle sağlık, gerçek, aşk ve sessizlikle baş-başa kalana
kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın
yavaş-yavaş azalması vardır.

Boğa'nın gölgesi iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel
güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen, bunun dış dünyada yansıması olan,
para, varlıklar ve insanlararası deneyimsel dengeyi saplantı haline
getirebilir. Bu yüzden inatçı, materyalist, günlük düzenini bozma korkusuyla
kendini sıkıntıdan patlatan biri haline gelebilir. Güvence zihinsel düzeyde
de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar
gölge olarak esnek olmamayı, deneyimlere dar kalıplar içinde, hayal gücünden
yoksun tepkiler vermeyi doğurur.

Öğrenmesi gereken; harekete ve değişime gönüllü olmak, gelişim için esnek
olabilmektir.

İKİZLER    
Hayret duygusuna erişmek - İkizler'in hedefi budur.

İkizler algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur.
Her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Uyanık bir akıl İkizler'in
temelidir.

Merak, yerinde duramamak, bunlar İkizler'in kaynaklarıdır. Fiziksel
canlılığı akılda da sürer, bu da ona bir başka kaynak sağlar: öğrenme,
anlama yeteneği. Bu hızlı zihinsel faaliyetler yargı ve mantık gücüne sahip
olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil, görmek
önemlidir. Sadece dünyaya şahit olmak ister.

İkizler'in ana stratejisi deneyimdir. Aynı anda birden fazla hayat yaşamak
onu tembellikten uzak tutar. Diğer insanların deneyimlerinden öğrenmek için
dinler. Açık fikirli ve şaşırmaya gönüllüdür.

Bilgiyi toplar, bağlantılar kurar ve yayar.

İkizler'in sürecinin aşırı hızlanması onun gölgesidir. Bu süreç
yüzeysellikle sonuçlanabilir. Tatsız gerçeklerle yüz-yüze gelmeye zorlanırsa
bilgiyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca fazla yayılma, dağılma, sinirlilik
ve her şeyin sürekli krize dönüştüğü, anlamsız, heyecanlı ve kararsız yaşam
tarzı da söz konusudur. Aşırı yorgunluk, derinlikten yoksunluk ve nihayet
duygusal tükenme yaşayabilir.

Öğrenmesi gereken; durup biraz nefes almak, sırf "akıl bilgisi" ile
yetinmeden gönülden bir katılımda bulunmaktır.

presents-for-zodiac-signs-shutterstock.jpg


YENGEÇ    
Kusursuz duyarlılık - Yengeç'in hedefi budur.

Her ayrıntıyı hissetmek, hayatın uyumsuzluğunu görmek, her şeye rağmen
yaşamın sunduğu her şeyi sevmek, kabullenmek ve ona güvenmek. Tüm bunlar
Yengeç'in konularıdır.

Duyguların lisanını çok akıcı bir şekilde konuşması, iç dünyasının
zenginliği Yengeç'in kaynaklarıdır. Yengeç'te, subjektiflik ve duygusal
yoğunluk sonuna kadar açıktır. Stratejisi korunmaktır.

Yengeç kabuğunda saklanıp veya içine kapanıp güç toplayarak bu iç
süreçlerini korumak zorundadır. Şefkat ve ilgi Yengeç'in kendini koruma
güdüsünden daha güçlü özellikleridir.

Anaçlık, koruyucu olmak, yardımcı olmak sevginin güvenli bir çeşididir.
Radikal bir kendini koruma, güvenli sevgi önceleri iyidir, ama bir süre
sonra Yengeç'in cesaretini toplayarak kabuğundan çıkması başka bir deyişle,
gerçekten sevme cesaretini bulması gerekir. Böyle olduğunda aktif olarak
dünyayla bütünleşir. Önce kendi ruhunun sisli diyarlarını araştırmak için
kullanması gereken incelikli bakım sürecini iyileştirici, yardımcı ve
rahatlatıcı rollerini- dünyaya aktarır.

Anaçlık Yengeç'in en yüksek ifade biçimi -aynı zamanda gölgesidir. İlişkide
olduğu insanlardaki hassasiyeti ve kederi kendine çekerek onların
kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Üstlendiği
annelik rolünün sonucunda kendisini, gereksinimlerini ve fırtınalı iç
dünyasını affedicilik ve anlayışlılık perdesi ile örtebilir.

Diğer yandan güvenlik için geliştirdiği savunmalar gelişiminin önünü keser.

Öğrenmesi gereken; kabuğundan sıyrılmak, açılabilmek, güvenmek ve sevgi için
riske girmektir.

ASLAN    
Kendini ifade etmek - Aslan'ın hedefi budur.

İçsel durumunun dışsal sembollerini yaratmak. Sıcak, özgüvenli ve kendini
ifade eden bir tarzda dünyaya ait olduğunu hissetmek Aslan'ın konularıdır.

Yaratıcılık, tiyatrosallık, yaşam şevki: sevgi ve beğeni toplayan bir
performansın tüm unsurları Aslan'ın kaynaklarını oluşturur. Bütün geleneksel
yaratıcılık alanları Aslan'ın içsel dünyasını dışarı çıkarma kanallarıdır.
Oyunculuk, dans, hikâye anlatma, övgü alışverişi, hepsi de Aslan'ın
patikasında bulunur. Aslan dolaysız bir yaratıcı kulvar seçtiğinde daha iyi
parlar. Sahnede olmak, dikkat çekmek için güçlü bir istek söz konusudur.

Stratejisi içtenlik ve risk alabilmektir. Kendimizi bu stratejilere göre
ortaya koyar ve bunun için alkışlanırsak kendimizi güvenli, dünyadaki
yerimiz konusunda olumlu hissederiz. Hayat bize daha dostça ve zevkli gelir.
Bu Aslan'ın gelişimidir.

Aslan'ın gölgesi riski göze alıp kendini ortaya koyduğunda ve
alkışlanmadığında ortaya çıkar.

Bu durumda Aslan içine kapanır ve bir daha asla riske girmez. İnsanların
onayını alma arzusuyla kendisine ters düşse de "insanları memnun etme" ve
gösteri krizine kapılabilir. İçine kapanma, genellikle kibire ve egomaniye
yol açar. İkinci durumda ise gösteri hiçbir amaca hizmet etmeyen bir
patırtıya dönüşür.

Duygusal ilişkilerinde gururu onu basit bir şekilde sevgiyi istemekten
alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi kadar gururu da
yaralanır.

Öğrenmesi gereken; kendi iç süreçleriyle ilgili somut kanıtları, dürüst,
yaratıcı, hesapsız bir şekilde ortaya koymak. Onaylanmaktan bağımsız güven
duygusunu geliştirmektir.

BAŞAK    
Kusursuzluk - Başak'ın hedefi budur.

Kendi potansiyellerinin en üst, en arıtılmış düzeyine çıkmaktır. Hangi
doruğa ulaşırsa ulaşsın hedefi daha yukarıdır. Saflık, doyum, anlam içerme,
zor işler ve ulaşılması zor hedefler Başak'ın konularıdır.

Başak'ın ana kaynağı kişisel dönüşüme (transformasyona) duyduğu açlık ve
mükemmellik duygusudur.

Gerçeklerle ilgili kılı kırk yaran, vicdanlı bir dürüstlüğü vardır. Mükemmel
ile gerçek arasındaki gerilim Başak'ın büyümesini hızlandırır, yönlendirir
ve onu değişime zorlar. Asla halinden memnun, kayıtsız değildir.
Repertuarında tembellik yer almaz. Kişisel önemini abartmaya karşı kendini
sigortalamış olması onu mütevazi yapar. Stratejisi hizmettir. Başak
kendisine içsel olarak bakar, parlatılabilecek özelliklerini bulur ve
pragmatik gerçekçiliğiyle yollar bularak bunları dünyaya sunar. Özen, dikkat
ve sabır gerektiren işler, sorumluluk duygusu, insanlara hizmet

Başak'a çok doğal gelir.

Gölgesi kaynağı olan kusursuzluk anlayışının çarpıtılmasıyla ortaya çıkan
sakatlayıcı ve yok edici öz eleştiridir. Bunu dış dünyaya eleştiricilik,
alaycılık ve çevresindeki herhangi bir şeye (veya her şeye) olumsuz bakarak
yansıtabilir.

Öğrenmesi gereken; kendisini affetmektir. Kendisini yargılama kapasitesini
kendisini olduğu gibi kabullenerek törpülemelidir. Aksi taktirde, sıkıcı bir
şüphe ve kendini kısıtlama çizgisine gider. İçsel bir eksikliğini özverili
davranarak saklama duygusundan kurtulmalıdır. Detaylarda kaybolmadan bütünü
görebilmesi için gerekli ile gereksizi ayırmasını öğrenmesi şarttır.

TERAZİ    
Uyum - Terazi'nin hedefi budur.

Her sağlıklı Terazi davranışının altında -bilinçli veya bilinçsiz
sakinleşmek amacı yatar. Gerilimi atmak, ortayı bulmak, sinirleri
yatıştırmak için Terazi adım-adım hedefe doğru harekete geçer.

Terazi'nin kaynağı paradoks ve ikileme karşı yüksek toleransıdır. Tüm
bütünlerin birbirini tamamlayan yarımlardan oluştuğunun bilincinde
olmasıdır. Terazi her konunun iki yönünü de tartar. Karşıt felsefeler,
karşıt seçenekler - hepsini kabul eder. Ortayı arar ve dengeyi orada bulur.

İlişkiler bu burcun kendisini geliştirdiği alanlardır. Bu alandaki
stratejisi kibarlıktır. Kibarlık bir başkasını nasıl etkilediğimizin
algısıyla kısmen hareketlerimizi ayarlama kabiliyetidir ve Terazi bu hünerle
doludur. Kaynaklarının ve stratejilerinin çarpıtılmasıyla Terazi'nin gölge
yönü ortaya çıkar. Akıl uçsuz bucaksızdır, iki olasılığı barındırabilir.
Ancak hayat daha dar kapsamlıdır. Terazi, günlük hayatta yol ayrımına
geldiğinde seçim yapmak zorunda kalır. İkileme olan hoşgörüsü renksizliğe ve
kararsızlığa dönüşebilir. Nezaket sığ yüzeyselliğe ve gerçek çatışmalarla
açıkça yüzleşmemeye doğru çözülebilir. Terazi ilişkide sahte bir tatlılık,
sabır ve uysallık maskesi altında kendi bireyliğini tamamen bastırma
pahasına, mutlu bir uyum görüntüsü yaratabilir. Kendi gereksinimlerinin
izini kaybedecek kadar bir başkasının bakış açısını anlayıp benimseyebilir.

Öğrenmesi gereken; kendi özünden ödün vermeden kişisel özelliklerinden ödün
vermektir.

AKREP    
Bilinçsizi bilinçliden ayırmak - Akrep'in hedefi budur.

Bütün sahteciliği yok edip, korkunun duvarları arasında saklananları açığa
çıkarmak.

En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere
bilincinin derinliklerine dalmak.

Rahatlatıcı her yalanı, yatıştırıcı her yarı-doğruyu, her sahte pembe
tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlı ve keskin bir
akıl. Bunlar Akrep'in kaynaklarıdır. İçgüdüsel olarak kuşkucudur. "Ne
görürsem göreyim, gerçek bundan fazladır." Akrep bu içsel yolculukta
gölgelerin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek içsel araziyi
algılayarak olgunlaşır ve derinleşir.

Stratejisi, sağlıklı şüphe ve kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif
kazanmaktır.

Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır: kendini çok fazla
tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu
zehre dönüşür. Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelişirse,
Akrep'in buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur.
Karmaşık, çözülemez bir ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanıma da aynı
oranda olumsuzdur. Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı
olarak bilincinden uzak tutmaya çalışabilir. Bir
süre sonra, bilinçdışına itilen fakat ortadan kaybolmamış kaygıların
kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen bir doyumsuzluğa dönüşür. Ve Akrep
yanlış hedefe yönelir: para, güç, bir toz taneciği barındırmayan ev.

Öğrenmesi gereken; yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir
şekilde paylaşmak, kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine
gülebilmektir.

YAY    
Hayatın anlamını keşfetmek - Yay'ın hedefi budur.

Yay'ın düşüncesi hayatımızın görünürdeki tüm gelişigüzelliğinin arkasında
müthiş bir Düzen olduğuna güvenmektir. Bu düzenin anahtarını deneyimle,
araştırmayla, günlük yaşamın akıl köreltici kalıplarını kırmaya istekli
olmakla bulur. Değişik düşünce biçimlerine açık kalma ihtiyacında olan
Yay'ın bunun için seçebileceği yöntemlerden biri yolculuktur. Böylelikle
kendisininkinin dışında kalan kültürlerle gönüllü, açık kalpli ilişkiler
geliştirilebilir. Esas düşüncesi hem iç, hem de dış dünyanın ufuklarını
genişletmektir.

Yay'ın stratejisi, hayatı bir serüven gibi, güvence düşünmeden yaşamak ve
arkasına saklanmakta olduğunu fark ettiği her fikir veya görüşü gönüllü
olarak bir kenara bırakmaktır.

Bu stratejiler için özgürlük zorunludur. Coşku, maceracılık, neşeli bir ruh
- bunlar Yay'ın kaynaklarıdır. Hemen uyum sağlayabilir, esnektir,
sıkıntılardan kolay kurtulabilir.

Bu kaynaklar Yay'ın aynı zamanda gölge yönünü açığa çıkartırlar.

Pembe gözlükleri, hevesleri ve tedbirsizliği ile birçok bataklığa
körlemesine yürüyebilir. Her şeyi bildiğini sanmak, kibir, lütufkârlık,
aşırı iyimserlik, boyunu aşma ve yanlış değerlendirme yüzünden Yay bir anda
trajedinin burcuna dönüşebilir. Diğer gölgesi insan ilişkilerinde yaşanan
gerçek yakınlıktan kaçınmasında yatar. Bir göletin yüzeyinde sıçrayarak
ilerleyen bir taş gibi yaşamda kayarcasına ilerler ve ancak o kadar öğrenir.

Öğrenmesi gereken; yoğunluğu ve odaklanmayı sağlamak, öğrendiklerini
hazmetmek ve içselleştirmek, ilişkilerinde kendisini ortaya koymak, arayışın
zenginliği ve derinliği için paylaşmaktır.

OĞLAK    
İnsanın doğası ile toplumsal kimliğini birleştirmek - Oğlak'ın hedefi budur.

Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal
tavrın birleşmesi Oğlak'ın gelişimsel hedefidir.

Oğlak toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yenilgiler, belirsizlikler,
küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara
dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir: sabır ve öz disiplin. Diğer
burçların aksine, o bekleyebilir. Kararını verdikten sonra, baskılara
aldırmadan rotasını çizer. Hedefe erişmek için doğal duyguların kontrol
edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Sakıncalı olan bunların tümüyle
bastırılabilir olmasıdır.

Oğlak'ın diğer kaynağı içgüdüsel pratikliktir. Hayallerin hayatındaki yeri o
hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına bağlıdır. En üstün anlamda zirveye
tırmanmak ister. Kendisine saygısı zaten vardır ve kim olduğunu bilmektedir.

Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız başına zaman geçirmektir.
Ardından toplumun var ettiği dünyaya girer. Tek hedefi vardır. Kendine doğal
geleni yapmak. Aldığı toplumsal rolde kendi özbenliğini ifade edebilmek.
Övgüye ve yergiye kayıtsız kalarak amacında ilerlemek.

Soğukkanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda
Oğlak'ın gölgesidir. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse,
kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Bu, dışarıda olaylara ve
hayatın gelişmelerine duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir.
Oğlak buz gibi bir kayaya dönüşür. Bu gidişatın ilerisinde Oğlak diğer
gölgesiyle karşılaşır. Bu da doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani
kimsesizlik. Hâlâ güçlüdür, ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır.
Kendi yolunu kaybettiği için başkalarının yolunu saptamaya çalışır. Güç
peşine düşer. Tek amacı otoritesinin alanını genişletmektir. İçinde bulması
gereken saygı ve onayı dışarıda bulmaya çalışır. Kalbinin isteklerine
kulağını tıkar, ait olmadığı bir toplumsal rolün ve sorumlulukların kurbanı
olarak ölür.

Öğrenmesi gereken; umutsuzluğa ve hayal kırıklığına kapılmadan, korku dolu
düşünceleri bir tarafa bırakmaktır. Kendine özgü ve özel olan yolu bulup,
bunun için kendine güvenmek, yani kaderini bulup, onu kabullenmektir.

KOVA    
Bireyliğin geliştirilmesi - Kova'nın hedefi budur.

Kova toplumun kendisiyle ilgili beklenti ve planlarını kendi gerçek
bireyliğinden ayırmak, kendi hayatını yaşama hakkını savunmak için hiç bir
desteğe ihtiyaç duymadan dünyanın önünde durmak ister.

Kova'nın kaynağı dehası ve inatçılığıdır. Deha yeniyi öğretilmeyen yollarla
düşünebilme yeteneğidir. Ve Kova bu yetenekle donatılmıştır. Farklı düşünür.
Ana akım dışındaki düşünce alanları onu mıknatıs gibi çeker. En ölümcül
düşmanı kabile içgüdüsüdür.

Kova pederşahi hiyerarşilere karşı içgüdüsel bir güvensizlikle doğar.

Tek stratejisi taviz vermeden kişisel özgürlüğünü ve bireyliğini korumaktır.
Kova kimse onunla aynı fikirde olmasa bile, seçimlerinin doğru olduğundan
emindir. Kendisine doğru uzanmış suçlayıcı parmaklara inatçılığı ile karşı
durur.

Aynı inatçılığı onun gölgesidir. Kendi hayatını biçimlendirmek konusunda
direneceğine, geleneksel rolü izler. Ve mevcut özgürlük duygularını daha
güvenli görünen arenalarda sergiler. Dahi yok olur. Diğer gölgesi olan
sembolik isyan başlar. Bireyliğini ve olağandışı deneyimler yaşama hakkını
savunacağına, bu enerjiyi anlamsız tuhaf davranışları savunarak harcar.
Bireyliği gelişmeyince bu eksantrikliklerin arkasına gittikçe daha çok
saklanır. Suni öz güvenine karşın, mesafeli, hatta belki soğuk gözlerin
altında boşluk ve kayıp bir insan bulunur.

Öğrenmesi gereken; gerçek gereksinmelerini ve dünyadaki gerçek amacını
belirlemek, kabul edilme arzusu ve sosyalleşme uğruna bireyliğinden taviz
vermeden kendini ifade etmektir.

BALIK    
Kendini aşmak, farkındalık - Balık'ın hedefi budur.

Balık yaşamın dramaları karşısında kendini aşma, esinlenme ve sükûnet
deneyimleme yönümüzü temsil eder. Balık burcu ruhsal deneyimler yaşamak,
fizikötesi dünyalara ulaşmak veya bir hapishane gibi gördüğü bedeninin
sınırlarından kurtulmak için büyük istek duyar.

Empati, duygudaşlık ve şefkat Balık'ın kaynaklarıdır. Balık'ta kişilik
esnektir. Değişken koşullara göre eğilir, bükülür ve akar. Başka insanları
anlamak, onlara şefkat duymak ona doğal gelir. Bu dünyanın değerlerine önem
vermez. Balık, dinleyen ve yargılamadan düşünen büyük spiritüel
danışmanların burcudur. Balık'ın amacına erişmek için yaşamımızın adımız,
rütbemiz ve seri numaralarımızdan fazlasını içermesi gerekir. Balık üstün
anlamda dünyayı gözlemlemek yerine, dünyayı gözlemleyen aklı gözlemler.

Balık'ın stratejisi dünyayı bırakmaktır. Yöntemi, objektif evrene inancı
yıkmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Balık, yaratmak için bu kesinlikten
kurtulmalıdır. Balık "büyük kaçışın" burcudur. Dünyadan kaçışın değil, daha
ziyade güçlendirdiğimiz egolarımızın zulmünden kaçışın. Rekabetten uzak
durmak, yardıma hazır olmak, şefkat, merhamet - eğer Balık bu davranışları
geliştirebilirse, dünyasal varlıklarının iniş çıkışlarını, kaygılarını
olgunlukla, ağırbaşlılıkla izleyebilirse çok canlı ve uyarıcı bir hayat onun gelişimsel hedefini destekler.

Your Page Title
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Burçların Yaradılışı Magnetho 0 3,327 07-01-2018, Saat: 15:12
Son Yorum: Magnetho
  BURÇLARIN KARAKTER ÖZELLİKLERİ EvrimBilge 0 3,381 04-12-2017, Saat: 11:16
Son Yorum: EvrimBilge
  BURÇLARIN GÜN VE GECELERİ EvrimBilge 0 3,418 04-12-2017, Saat: 11:12
Son Yorum: EvrimBilge
  Burçların Şifresi Hangi Burç Nelerden Etkilenir? Magnetho 0 4,260 30-10-2017, Saat: 01:33
Son Yorum: Magnetho
  Burcunuza Ait Yerlere Yapacağınız Yolculuklar, Yaşam Yolunuza Büyük Katkı Sağlar EvrimBilge 0 6,179 20-10-2017, Saat: 23:44
Son Yorum: EvrimBilge

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi